Center of Assessment in Medical Education (CAME)

FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP

Center of Assessment in Medical Education (CAME)

 

CAME jobber med evidensbasert utdanning for å forbedre læringsutbyttet innen medisin- og helsevitenskapstudiene.

  • Ved CAME baserer vi oss på prinsippene om testing, intervall og stokking.
  • Vi skal vurdere studentene regelmessig og ofte for å undersøke disse prinsippene.
  • Vi skal gjøre dette i stor skala, for nesten alle studentene ved profesjonsstudiet i medisin.
  • For å gjøre dette bærekraftig skal mest mulig være automatisert og digitalt.
  • Vi er dedikerte. Vi har knyttet til oss personer som brenner for undervisning i medisin og helsefag. Det skal vi fortsette med.

Prinsippene

Prinsippene vi jobber ut fra er basert på solid forskning som er gjort innen undervisningsfagfeltet de siste årene.

Her kan du lese mer om dem.

Få faglig påfyll

På vår Facebook-side legger vi jevnlig ut spørsmål enhver lege bør kunne svare på, i tillegg til informasjon om prosjektet.

Følg oss for faglig oppdatering og moro!

Prosjektene

Vi jobber for tiden med å skape en plattform for adaptiv formativ progresjonstesting, sette opp studentdrevet formativ OSKE-eksamen og gjennomføring av vår første mini-CEX (Clinical Evaluation Exercise).

Under kan du lese mer om hvert enkelt prosjekt:

Logg deg inn på testplattformen vår

Logg deg inn på testplattformen vår

Kontakt

Kontakt

Tobias Slørdahl - Leder for CAME
Ansatte ved CAME

PLUS-senteret
MTFS, del 1
Olav Kyrres gate 9
7030 Trondheim

Følg oss på Twitter

Følg oss på Twitter

Formativ progresjonstesting

Formativ OSKE

Studentdrevet formativ OSKE

Undersøkelsesmanualer og -videoer