Center of Assessment in Medical Education (CAME)

FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP

Center of Assessment in Medical Education (CAME)

 

CAME jobber med evidensbasert utdanning for å forbedre læringsutbyttet innen medisin- og helsevitenskapstudiene.

Center of assessment in medical education (CAME) er et senter ved Fakultet for medisin og helsefag ved NTNU som har som mål å bedre utdanningen i medisin og helsefag.

I tråd med slik vi praktiserer medisin, ønsker vi at den undervisningen vi tilbyr også skal være tuftet på god forskningsbasert evidens. Vi utfører både undervisningsrelatert forskning, men jobber også med implementering og evaluering av nye undervisningsformer. Forskningen vår er i stor grad gjennomført som randomiserte, kontrollerte eksperimenter. Prinsippene om testing, intervall og stokking er en rød tråd gjennom mange av prosjektene.

Her kan du lese mer om dem.

Et av de største prosjektene våre har vært arbeid med bedre formativ vurdering av medisinstudenter. Dette har vi gjort gjennom innføringen av formativ progresjonstesting gjennom hele medisinstudiet, formativ studentdreven OSKE på tre av seks studieår, og vurdering av studenter i praksis med mini-CEX. Du kan lese mer om disse og andre prosjekter på denne siden.
 

Få faglig påfyll

For oppdatert oversikt over våre aktiviteter kan du følge vår Facebook-side eller vår Twitter-konto. Følg oss for faglig oppdatering og moro! 

 

Prosjektene

Under kan du lese mer om hvert enkelt av våre største prosjekter.

Logg deg inn på testplattformen vår

Logg deg inn på testplattformen vår

Kontakt

Kontakt

Tobias Slørdahl - Leder for CAME
Ansatte ved CAME

Institutt for klinisk og molekylær medisin
Gastrosenteret, 3. etasje
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 Trondheim

Følg oss på Twitter

Følg oss på Twitter

Formativ progresjonstesting

Formativ OSKE

Studentdrevet formativ OSKE

Foto: Anders Valseth/CAME

Les mer om formativ studentdrevet OSKE

Undersøkelsesmanualer og -videoer