Jobber med evidensbasert utdanning for å forbedre læringsutbyttet innen medisin- og helsevitenskapstudiene

Rammeverk for flervalgsoppgavedatabasen – et stort fremskritt for medisinstudentene ved NTNU

av 9. november 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Skrevet av Magnus Leidland, prosjektleder ved CAME

Det viser seg at eksamen er den enkeltfaktoren som er mest styrende for studenters læring. Man leser, trener og øver absolutt mest på det man forventer at eksamensoppgavene krever av kunnskaper og ferdigheter. Ganske logisk egentlig, fordi studentene er avhengige av å gjøre det bra på eksamen. Det er kun ved å bestå eksamen at man kan få lån omgjort til stipend, slå følge med kullkameratene til neste studieår og ta steget inn i yrkeslivet som ferdig utdannet lege.

Hva skal eksamen inneholde?

Har du noen gang opplevd å gå opp til en eksamen hvor du hadde lest godt og kunnet det aller meste av faget, men likevel gjorde det dårlige enn du hadde håpet fordi eksamen kun testet perifere deler av pensum? Eller har du irritert deg over at eksamen kun tester det absolutt mest sentrale av pensum, slik at du ikke har fått vist dybde- og breddekunnskapene dine? Eller at eksamen i for stor grad tester det forelesere og undervisere forsker på og interesserer seg for?

Det finnes svært mange pasienter med sjeldne sykdommer, og innen alle medisinske fagfelt kan legens detalj- og dybdekunnskaper få svært avgjørende betydning for pasienten. Men samtidig som eksamensoppgavene dekker bredt, bør de også tydeliggjøre hva som er mest sentralt; hvilke tema som alle bør kunne godt. For eksempel bør det være flere eksamensoppgaver om akutt hjerteinfarkt enn om sjeldne ionekanalsykdommer. Men det er likevel svært viktig at det også finnes oppgaver som omhandler ionekanalsykdommer, da kunnskap om disse kan få svært avgjørende betydning for den enkelte pasient.

Løsningen: Rammeverk

Medisinstudenter prioriterer altså å lære seg det de forventer skal dukke opp på eksamen. Hovedutfordringen blir derfor å sørge for at eksamensoppgavene dekker bredt, samtidig som det tydeliggjøres hva som er mest sentralt. På denne måten vil man utdanne leger som har god kjennskap til de mest relevante medisinske problemstillinger, og samtidig har nødvendige kunnskaper både i dybden og bredden.

Våren og sommeren 2018 har vi ved Centre og Assessment in Medical Education (CAME) jobbet med å løse denne utfordringen ved å lage et rammeverk for hver undervisningsenhet. NTNUs medisinstudium er et omfattende samarbeid mellom mange ulike fagfelt og svært mange undervisere. Underviserne er organisert i ulike undervisningsenheter (eksempelvis undervisningsenheten for lungemedisin, endokrinologi, karkirurgi osv). Et rammeverk er en strukturert og systematisk oppdeling av fagfeltet undervisningsenheten dekker. Fagområdet deles opp i hovedkategorier og underkategorier, og det angis prosentvis andel av flervalgsoppgavene som ideelt sett bør omhandle hver kategori.

For mange fagfelt har vi utarbeidet rammeverk for både den kliniske og basalfaglige delen av faget. I hvert rammeverk er 3% av oppgavene reservert til kategorien «Annet». Slik blir rammeverket mer fleksibelt, og underviserne kan lage oppgaver som omhandler eventuelle nyvinninger i faget uten at rammeverket må revideres flere ganger i året. Her ser du for eksempel rammeverket for klinisk lungemedisin og lungefysiologi:

Regelmessig, formativ testing

En annen viktig grunn til at rammeverkene har blitt laget er at vi i CAME arbeider med å innføre regelmessig formativ testing med flervalgsoppgaver for medisinstudentene ved NTNU. Disse testene skal gjennomføres på en digital plattform og har planlagt oppstart høsten 2018. Det at det nå foreligger rammeverk for hver undervisningsenhet vil bidra til å sikre at testene blir satt sammen av spørsmål som representerer fagfeltene på en hensiktsmessig måte.

Studieåret 2017/2018 ble det gjennomført et pilotprosjekt med regelmessige tester for studentene på 3.studieår. Studentene fikk jevnlig tester med 30 spørsmål fra fagområdene i sitt semester. Spørreundersøkelse i etterkant viste blant annet at 84% av studentene som deltok var delvis eller svært enige i at arbeidet med testene gav dem ekstra utbytte av senere undervisning og uketjeneste i løpet av studieåret. Dette ønsker vi selvsagt å videreføre, og ønsker å tilby formativ progresjonstesting alle medisinstudentene ved NTNU. Les mer om adaptiv formativ testing her https://www.ntnu.no/came/progresjonstesting

Mer informasjon kommer!

Mange oppgaver sikrer en god eksamen

En tredje grunn til at rammeverkene er nyttige er at man i fremtiden vil ha så mange flervalgsoppgaver i databasen at man ikke trenger å lage nye. Når man da vet at alle aspekter ved de ulike fagfeltene er bredt representert med en forholdsvis god vekting, kan man utelukkende oppdatere og vedlikeholde de oppgavene man har. Dette vil spare underviserne for mye tid som kan brukes til andre pedagogiske formål, for eksempel mer aktiv undervisning.

Vi har nå utarbeidet i alt 43 rammeverk som er godkjent av de respektive undervisningsenhetens ledere. Selv om vi er stolte av og svært fornøyde med disse rammeverkene, skal ikke dette bli noen hvilepute. Vi ønsker å drive et kontinuerlig arbeid for å forbedre kvaliteten og læringsubyttet for studentene ved NTNUs medisinstudium. Derfor ønsker vi gjerne at nettopp du tar en titt på ett eller flere rammeverk som dekker fagområder du er engasjert i. Dersom du synes at noe burde forandres for at rammeverket skal bli enda bedre, gi oss gjerne tilbakemelding! Rammeverkene vil uansett blir jevnlig revidert, som selvfølgelig er påkrevd ettersom medisinsk kunnskap er i kontinuerlig utvikling og endring.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle undervisningsenhetsledere som har bidratt aktivt og gitt oss verdifulle innspill i prosessen med å utarbeide rammeverkene. Vi håper på et godt samarbeid også i fremtiden!

Her finner du alle rammeverkene

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Eksamensrammeverk+ved+medisinstudiet

PS:

Center of Assessment in Medical Education (CAME) jobber med flere spennende prosjekter, blant annet formativ studentdrevet OSKE, Mini-CEX og formativ progresjonstesting. Du finner mer informasjon på vår hjemmeside

https://www.ntnu.no/came

Du kan hver mandag teste dine egne medisinske kunnskaper ved delta i vår quiz «Medisinsk mandag» på Facebook og Twitter!

https://www.facebook.com/NTNUCAME/

Er du en underviser som ønsker tips til hvordan du kan lage best mulig flervalgsoppgaver, og hvordan slike oppgaver kan lages tidseffektivt? Ta en titt på den oversiktlige Flervalgsoppgaveveilederen: https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Veileder+-+Flervalgsoppgaver+-+2017.pdf/85998bbe-c935-462e-9e95-bd38e42d3b4a?status=0

Er du student og ønsker tips til hvordan du kan svare riktig på FVO-oppgaver uten å kunne noe som helst? Ta en titt på dette blogginnlegget fra CAME-leder Tobias S. Slørdahl

https://blog.medisin.ntnu.no/slik-svarer-du-riktig-pa-eksamen-uten-a-ha-lest-en-laerers-eksamensroverrad-til-studentene/

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp