Forståelse av diagnoser endrer seg over tid. Vi får økt kunnskap gjennom ny forskning og erfaring. Det betyr at diagnosekriteriene, som brukes ved diagnostikk, revideres med jevne mellomrom. Verdens helseorganisasjon har gitt en oppdatert beskrivelse av autismespekterforstyrrelser.