Til tross for at Norge er et av landene i verden med høyest grad av sosial tillit, så er relasjonelle og sosiale problemer likevel blant de største folkehelseutfordringene vi står ovenfor.