Over hele verden øker de psykiske helseutfordringene. I Norge er det stadige flere unge voksne som søker hjelp for psykiske plager. Brief Therapy er et nytt behandlingstilbud som skal gi tidlig og effektiv hjelp til unge vokse med angst og depresjon.