Utvikling av tiltak

Gjennomføring av ARK

Utvikling av tiltak

– Fase 3

De tematiske områdene fra kartleggingsmøtet danner grunnlag for utvikling av konkrete tiltak. Tiltakene skal kunne bidra til forbedring og/eller bevaring innenfor de tematiske områdene. Gode tiltak er realistiske, konkrete, viktige og mulig å gjennomføre innenfor de rammene en har tilgengelig på enheten. Det er leders har ansvar å sørge for at tiltak utvikles og prioriteres i prosesser der alle ansatte eller grupper av ansatte deltar.