Kartlegging

Gjennomføring av ARK

Kartlegging

– Fase 2
  • Elektronisk spørreundersøkelse (KIWEST 3.0) om psykososiale forhold overfor alle ansatte. 
  • Forberede og gjennomføre kartleggingsmøte der alle ansatte inviteres til å delta. Formålet med møtet er å komme frem til noen definerte tematiske områder som skal forbedres og bevares. Rapport fra spørreundersøkelsen danner et grunnlag for diskusjoner om hvilke forhold enheten ser som viktige å konsentrere seg om. Det kan imidlertid være andre forhold som blir ansett som viktigere å ha fokus på, enn de som kartlegges i spørreundersøkelsen.