Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning: Anatomi og fysiologi, celle- og molekylærbiologi, histologi, histokjemi, immunhistokjemi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner