course-details-portlet

HBIOT2020 - Celle- og molekylærbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Intracellulær transport, nerveimpuls, genregulering, cellesignalering, cellesykluskontroll, DNA skade og reparasjon, mutasjoner, kreftutvikling på molekylært nivå, molekylærbiologiske metoder, celledyrkning.

Læringsutbytte

Etter eksamen i emnet skal studenten kunne:

 • Forklare ulike transportmekanismer intracellulært
 • Forklare hvordan nervesignaler forplanter seg og påvirker målcellen
 • Forklare hvordan gener reguleres
 • Forklare hvordan mutasjoner oppstår
 • Forklare ulike mekanismer for DNA reparasjon
 • Forklare mekanismer for cellesignalering
 • Beskrive de ulike fasene i cellesyklus og forstå og forklare hvordan cellesyklus kontrolleres
 • Forklare mekanismer for apoptose
 • Forklare molekylære mekanismer for kreftutvikling
 • Ha innsikt i bruk av metoder innen molekylærbiologi og kunne forklare metodenes prinsipp
 • Dyrke celler i kultur

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og praksisstudier i form av laboratoriekurs. Total arbeidsmengde pr student tilsvarer 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger og laboratoriearbeid utgjøre ca. 60 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblogatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk laboratoriekurs med skriftlig innlevering må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Ny/utsatt eksamen: August. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen endres til muntlig.Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i bioingeniørfag (BBIOING), NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: - Alberts, B. et al.: Essential Cell Biology. Garland Science. Siste utgave. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO2001 7.5 HØST 2021
BI1001 7.5 HØST 2021
TFY4260 3.0 HØST 2021
BI200115 3.0 HØST 2021
HBIOA2004 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 03.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 3
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 48
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU