Bakgrunn og aktiviteter

Mitt forskningsområde; Nanofotoniske Komponenter og Materialer

I 2005 ble jeg utnevnt til professor i nanoelektronikk, nanofotonikk og nanomagnetisme som en del av NTNUs strategiske satsning på nanoteknologi. På Instituttet for Elektronikk og Telekommunikasjon leder jeg nå en forskningsgruppe som lager og karakteriserer nano-skala halvleder materialer som for eksempel nanotråder med kvanteprikker. Vi gror nanostrukturerne med molekylstråleepitaksi på vårt institutt sammen med professor Bjørn-Ove Fimland.  Jeg studerer videre anvendelser av nanomaterialer i optiske komponenter som solceller, lasere, og sensorer. Av særlig interesse er elektrisk og optisk karakterisering av disse nanosystemene ved hjelp av teknikker som nano-luminescens mikroskopi.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner