course-details-portlet

TFE4570 - Nanoelektronikk og fotonikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsordningen er satt sammen av et prosjektarbeid med belastning 15 SP samt fordypningsemne på 7,5 SP. Prosjektarbeidet vil vanligvis være knyttet til pågående forskningsprosjekter relatert til nanoteknologi ved instituttet. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor det aktuelle tema samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ved gjennomføring av prosjektoppgaven få dybdekunnskap innen et utvalgt tema innen nanoelektronikk, nanofotonikk eller nanomagnetisme. Ferdigheter: Prosjektoppgaven skal gi kadidaten ferdigheter i å gjennomføre et selvstendig fordypningsprosjekt, samt den nødvendige arbeidsmetodikk og evne til muntig presentasjon av resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Gjennom semesteret vil studentene gis en obligatorisk opplæring og trening i litteratursøk, rapportskriving, og presentasjonsteknikk. I forkant av innlevering av prosjektrapporten arrangeres et seminar hvor studentene gir en obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektarbeidet. Timeplan for dette opplegget vil oppgis ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nanoteknologi (MTNANO)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikalsk elektronikk
  • Sivilingeniør- og arkitektutdanning
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
19.12.2023


20:45


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU