Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU siden 2009. Jeg er utdannet sosiolog med Ph.D fra NTNU, og med utdannelse også fra Universitet i Oslo (jus) og Universitet i Edinburgh (Science Studies Unit).

Forskningsprosjekt (PI): 

 • Understanding gender imbalances among university professors: the shaping and reshaping of epistemic living spaces (GENDIM) (2019-2021, NFR, Balanse-programmet) Sjekk ut vår verktøykasse for kjønnsbalanse her: https://www.ntnu.edu/genderbalance/toolbox 
 • Likestilling nedenifra mot 2025, NFR, Balanse-programmet) (2015-2021)
 • Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments (BREV) (Miljøkunnskap, innovasjon og bærekraftig planlegging i norske kommuner. (NFR, Miljø2015) (2014-2017)
 • Professionalism and pragmatism? The management of environmental knowledge and interdisciplinarity in consulting companies (Miljøkunnskapsledelse, kunnskapspraksiser og læring i rådgivende ingeniørbedrifter) (2009-2013) (NFR) 

Co-PI:

 • Co-PI and gender expert in SHAPE Energy (https://cordis.europa.eu/project/rcn/206095_en.html)2017                   
 • Co-PI, WP-leader, NORDICORE (Nordic Centre of Excellence) (2017-2022).
 • Learning from transdisciplinarity: Gender and ICT as windows to understanding management of knowledge (2004-2009) (NFR; Postdoc-prosjekt), Co-PI 
 • Co-PI, Strategies of inclusion: Gender in the Information Society (SIGIS), 5th Framework programme, IST (2001-2004) 
 • Extreme make-over? The making of gender and computer science (2000-2004) (NFR, PhD prosjekt)   

Verv/redaksjonelle oppgaver

Nåværende: 

 • Nestleder i redaksjonsrådet i Engineering Studies (Taylor & Francis), nivå 2
 • Medlem av utvalget for likestilling og mangfold, NTNU
 • 4S-liason for International Network for Engineering Studies (INES)

Tidligere:

 • Styremedlem the Society for the Social Studies of Science (4S) (2014-2016)
 • Programstyremedlem forskerskolen Energisystemer (Energimyndigheten, Sverige) (2013-2018)

Reviewer for bl.a. National Science Foundation (NSF), Academy of Finland, NFR,, Science, Technology and Human Values, Social Studies of Science

Internasjonal mobilitet

 • Visiting scholar at Stanford University 2007 (Michelle R. Clayman Centre for Gender Research)
 • Visiting Professor at Harvard University 2019 (Weatherhead Centre for International Affairs)

Undervisning

Leder for PhD-programmet ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Har fagansvar for PhD-kursene: 

 • KULT8850/51 Theories of science (høst og vår) 
 • KULT8860/61 Tale, Tekst og Tolkning, samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder (vår)
 • KULT8873 Science, Technology and Culture (høst)
 • KULT3391 Masterseminar om vitenskapelig skriving (høst og vår) 

Veiledning 

 • 8 ferdige doktorgradsstipendiater 

Mer om forskningsprosjekt

GENDIM - Understanding gender imbalances among university professors: the shaping and reshaping of epistemic living spaces (NFR, 2019-2021, Balanseprogrammet )

GENDIM studerer kjønnsubalanse i akademia gjennom et begrep om kunnskapende livsrom som beskriver vilkårene for akademisk arbeid. Dette betyr at vi undersøker sammenhengene og dynamikker mellom forskjellige akademiske arenaer som bidrar til å skape og opprettholde kjønnsubalanse i toppstillinger, med et spesielt fokus på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Bakgrunnen er den varierende kjønnsubalansen på lokalt nivå, helt ned til forskergruppenivå. Dette indikerer at politikk for kjønnsbalanse skapes og medieres forskjellig på ulike arenaer og nivåer. Vi vil vi undersøke dynamikken mellom disse, og hvordan universitetsansatte navigerer mellom disse arenaene gjennom praksiser og strategier. Det kombinerer dermed en ovenifra og nedenifra tilnærming til studiet av kjønnsubalanse. 

Vi anvender et analytisk begrep om kunnskapende livsrom som vi studerer gjennom data om forskeres individuelle og kollektive forståelser av og fortellinger om akademia, og hvordan dette bidrar til å forme deres praksiser og strategier. Kjønn spiller en viktig rolle i disse forståelsene og fortellingene. Prosjektet tar for seg fire arenaer: 1) Norske institusjoner som skaper politikk for forskning og høyere utdanning, 2) toppledelsen ved norske universiteter, 3) fakultet, institutter og forskninsgrupper, og 4) individuelle forskere. Vi vil undersøke dynamikkene mellom disse arenaene med hensyn til hvordan kjønnsubalanse skapes og opprettholdes, men også hva som bidrar til bedre kjønnsbalanse. 
Prosjektet er hovedsakelig kvalitativt, og vil analysere flere forskjellige datasett, som politikk- og strategidokumenter og avisartikler. Vi vil framfor alt re-analysere 148 intervjuer gjort i et tidligere prosjekt. Disse dataene vil bli supplert med nye intervjuer og fokusgruppe-intervjuer.

Kjønnsbalanse nedenifra – mot et kjønnsbalansert NTNU 2025 (NFR, 2015-2021 Balanseprogrammet) 

http://www.ntnu.edu/genderbalance

Forskningsprosjektet «Kjønnsbalanse nedenfra» tar utgangspunkt i betydningen og virkningen av inkluderingspraksiser på instituttnivå for å skape kjønnsbalanse i professorstillinger ved NTNU.  Målet er å stimulere til at institutter ved NTNU iverksetter lokale tiltak for å bedre kjønnsbalansen, gjennom å arbeide med problemforståelse/lokal teori knyttet til kjønnsbalanse, ideer til tiltak og bearbeiding av erfaring med iverksetting av tiltak. Dette skal resultere i en kulturendring som skal bedre kvaliteten på forsknings- og undervisningsmiljøet og gjøre dette mer inkluderende gjennom å endre utøvelsen av faglig ledelse.

BREV - Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments (NFR, 2014-2017, Miljø2015)

The primary goal of BREV is to pursue the concept of environmental knowledge management in local governments in Norway in order to study practices and the production of meaning with respect to the enactment of environmental knowledge. This concept is an innovation and represents a focus on learning, knowledge sharing, interdisciplinarity and the work performed to bring environmental knowledge into plans and strategies. Briefly, the project study how environmental knowledge is acquired, shared and used in local governments. The concept of environmental knowledge management may also be depicted as an “epistemic machinery”, which includes practices, regulations, discourses, technology, policies, values and cultures. The secondary objective is to study how interdisciplinarity is performed as part of environmental knowledge management. How is the relationship between a diversity of professional and disciplinary knowledge reflected upon, managed and practiced?

Tidsskriftpublikasjoner fra prosjektet: 

Professionalism and Pragmatism - the management of environmental knowledge and interdisciplinarity in consulting engineering companies (NFR, 2009-2013, Miljø2015)

Publikasjoner fra dette prosjektet:

Sørensen, K. H., Lagesen, V. A. and T. S. M. Hojem (2018): Articulations of sustainability transition agency. Mundane transition work among consulting engineers. Environmental Innovation and Societal  transitions. 28 (70-78).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422418300182

Hojem, T. S. M, Sørensen, K. H. and V. A. Lagesen (2013): Designing a ‘green’ building: expanding ambitions through social learning. Building Information and Society. Vol. 42, Iss. 5, 2014

Lagesen, V. A. (2013): Workshop report: engineers and sustainability: achieving technological transitions. Engineering studies, Vol. 5 (3): 233-242.

Solli, Jøran (2013): Navigating standards – constituting engineering practices – how do engineers in consulting environments deal with standards? Engineering studies, Volume 5(3): 199-215.

Hojem, Thea Sofie Melhuus (2012) Bridging two worlds? The troubled transfer of new environmental knowledge from science to consulting engineers. Acta Sociologica. vol. 55 (4).

Hojem, Thea Sofie Melhuus (2012): Regime actors: The role of consulting engineers in sustainable transitions. NTNU: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 2012 (ISBN 978-82-471-3669-0), PhD disssertation NTNU.

Hojem, T. S. M. and V. A. Lagesen (2011): Doing environmental concerns in consultant engineering. Engineering Studies, Volume 3, 2: 123-143.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

 • Flikke, Julie Katrine; Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2020) International diversity at NTNU - A qualitative study of the experiences of incoming researchers, management and administrative staff. 2020.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2020) Administrasjon: Mange kvinner, stadig flere med doktorgrad. Khrono.no [Internett]. 2020-03-08.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2020) Governance settings for gender balancing and the roles of Heads of Department. GENDIM conference . GENDIM project; Trondheim. 2020-03-09 - 2020-03-11.
 • Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2020) Becoming professors - narratives of inclusion and self-inclusion. GENDIM workshop . GENDIM project; Trondheim. 2020-03-09 - 2020-03-11.
 • Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2020) Becoming professors. Inclusion to academic careers. Annual meeting for the Social Studies of Science . Society for the Social Studies of Science; Digitalt. 2020-08-18 - 2020-08-22.
 • Lagesen, Vivian Anette; Suboticki, Ivana. (2020) Voices of ambivalence – how department heads negotiate gender balance. 4s/EASST Conferences ; 2020-08-18 - 2020-08-21.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2020) Kjønnsbalansen blant professorer varierer. Mye. Khrono.no.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2020) Kjønnsbalansering: Fra observasjoner til forandring. Forskerforum.no.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2020) Lokale vilkår er viktige for kjønnsbalansen blant professorer. www.universitetsavisa.no.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2020) Stor variasjon i kjønnsbalanse. Forskerforum.no.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut Holtan; Kristensen, Guro Korsnes. (2020) Toolbox for gender balance. Toolbox for gender balance
 • Søraa, Roger Andre; Anfinsen, Martin; Foulds, Chris; Korsnes, Marius; Lagesen, Vivian Anette; Robinson, Rosie; Ryghaug, Marianne. (2020) Diversifying diversity: Inclusive engagement, intersectionality, and gender identity in a European Social Sciences and Humanities Energy research project. Energy Research & Social Science. vol. 62.

2019

 • Lagesen, Vivian Anette. (2019) Drikkevise med sexistisk budskap. Universitetsavisa.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2019) Error 404. Equality not found. Unreservedmedia.com [Internett]. 2019-03-08.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2019) Filosofimiljøet på NTNU med flere radi­kale grep for å bedre kjønnsbalansen. Khrono [Internett]. 2019-11-27.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2019) Hva er de tydelige grepene?. www.universitetsavisa.no.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2019) Making positive circles of inclusion: women in computer science. Gender and Culture in Asia. vol. 3.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2019) Rapport gir ledelsen på NTNU stryk etter ansettelsen av ti menn på ex.phil. Khrono.no [Internett]. 2019-09-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2019) Utvalg sterkt kritisk til at NTNU ansatte bare menn. Universitetsavisa [Internett]. 2019-09-13.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2019) Instituttlederen – tusenkunstner uten tryllestav?. www.universitetsavisa.no.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2019) Mye kan gjøres av instituttledere, men de trenger ressurser. Khrono.no.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan; Kristensen, Guro Korsnes. (2019) Gender balance through action research and local knowledge making. Annual meeting, Society for Social Studies of Science ; New Orleans. 2019-09-04 - 2019-09-07.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan; Kristensen, Guro Korsnes. (2019) Kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskning og lokal kunnskaping. Tidsskrift for kjønnsforskning. vol. 43 (2).

2018

 • Anfinsen, Martin; Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne. (2018) Green and gendered? Cultural perspectives on the road towards electric vehicles in Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment.
 • Ingeborgrud, Lina; Lagesen, Vivian Anette. (2018) Læring, kunnskap og styring i planlegging av fremtidens byer. Sluttseminar BREV ; Scandic Nidelven hotell, Trondheim. 2018-04-24 - 2018-04-24.
 • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; Lagesen, Vivian Anette. (2018) Lift me up! Stories of Trampe the Bicycle Lift. SOCIETY FOR SOCIAL STUDIES OF SCIENCE ANNUAL CONFERENCE . Making and Doing Session; Sydney. 2018-09-29 - 2018-10-01.
 • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; Lagesen, Vivian Anette; Hustad, Jonas Langset. (2018) Lift me up! Stories of Trampe the bicycle lift. Lift me up! Stories of Trampe the bicycle lift
 • Lagesen, Vivian Anette. (2018) Department heads as catalyst actors in gender balance reforms in/of academic institutions. Annual meeting, the Society for the Social Studies of Science . The Society for the Social Studies of Science; Sydney. 2018-08-28 - 2018-09-03.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2018) Gender, Diversity, Equality. Research conference/Phd course . NTNU and the Grieg Academy of Bergen; Trondheim. 2018-10-23 - 2018-10-26.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2018) How to include and sustain women in STEM. International symposium on women in STEM . Nara Women's University; Nara. 2018-11-24 - 2018-11-24.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2018) The tool box for gender equality. Instituttseminar, Institutt for musikk, NTNU . Institutt for musikk, NTNU; Trondheim. 2018-08-13 - 2018-08-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2018) What may STS contribute when studying gender?. Celebrating 30 years of STS in Trondheim . STS, NTNU; Trondheim. 2018-09-28 - 2018-09-28.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri. (2018) Instituttledere som endringsagenter i arbeid med kjønnsbalanse. Midveiskonferanse, Balanseprogrammet, NFR . Norges Forskningsråd; Oslo. 2018-03-16 - 2018-03-16.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus. (2018) Articulations of mundane transition work among consulting engineers. Environmental Innovation and Societal Transitions. vol. 28.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes. (2018) "Verktøykasse" for bedre kjønnsbalanse. En håndbok for instituttledere som vil bedre kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte. 2018.

2017

 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2017) Becoming a university professor. Men and women’s strategies. 4S annual meeting ; Boston. 2017-08-30 - 2017-08-30.
 • Ramsdal, Roald; Lagesen, Vivian Anette. (2017) Så mye mindre tjener kvinnelige ingeniører enn sine mannlige kollegaer. Teknisk Ukeblad [Fagblad]. 2017-03-17.

2016

 • Andersen, Ina; Lagesen, Vivian Anette. (2016) Dette bildet viser hvorfor Norge vil slite med å få nok teknologer. Teknisk Ukeblad [Fagblad]. 2016-11-16.
 • Ingeborgrud, Lina; Lagesen, Vivian Anette; Thomas, Sutcliffe. (2016) Klimautfordringene må løses av folk flest. Kommunal rapport.
 • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; Lagesen, Vivian Anette. (2016) Enacting urban futures through emerging technologies of governance – exploring practices of sustainable urban development. S.Net Conference ; Bergen. 2016-10-12 - 2016-10-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2016) Ber ingeniører ta mer initiativ. Refleks - fagblad for ingeniører og teknologer [Fagblad]. 2016-12-09.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2016) Gender and professional practices in software engineering. Engineering professionalism. Engineering practices in work and education..
 • Lagesen, Vivian Anette. (2016) Making positive circles: Inclusion of women to computer science. WeLead 1st International Workshop on the Leadership of Women in Computing . WeLead Leadership program for women in computer sciences; Trondheim. 2016-06-14 - 2016-06-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2016) STARMUS, internasjonalisering og kjønnsbalanse. www.universitetsavisa.no.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2016) The uneven development of gender balance: a science studies persective. Joint conference of 4S and EASST . EASST and The Society for the Social Studies of Science (4S); Barcelona. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2016) Urban sustainable development: a reflexive governance approach?. IPA (intepretative policy analysis) 11th international conference . University of Hull; Hull. 2016-07-05 - 2016-07-07.
 • Lagesen, Vivian Anette; Fostervold, Marianne Eidem; Sørensen, Knut Holtan. (2016) Interdisciplinarity as a gender inclusion strategy. Annual conference Society for the Social Studies of Science . The society for the Social Studies of Science (4S); Barcelona. 2016-08-29 - 2016-09-03.
 • Lagesen, Vivian Anette; Muñoz, Lucia Liste. (2016) Reflexive governance in urban sustainable development. 15th annual STS conference in Graz 2016 . Science, Technology and Society Studies at Alpen-Adria-Unive; Graz. 2016-05-09 - 2016-05-10.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan; Fostervold, Marianne Eidem. (2016) Interdisciplinarity as an instrument for equal opportunities. 9th Biennal conference Gender, Work and Organization . University of Keele; Keele, UK. 2016-06-28 - 2016-07-02.
 • Ryghaug, Marianne; Lagesen, Vivian Anette. (2016) Er kvinnelige akademikere pingler?. Adresseavisen.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2016) Kjønnbalanse - en tilfeldighet?. Universitetsavisa.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2016) Ujevn utvikling i kjønnsbalanse. Universitetsavisa.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) The uneven development: diversities in the gender balance among university professors. 9th European Conference on Gender Equality and Research ; Paris. 2016-09-12 - 2016-09-14.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) En ujevn utvikling. Kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger ved NTNU 2004-2014. 2016.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Lagesen, Vivian Anette. (2016) Exploring academic publications patterns: the role of organizational context and local practices. 9th Biennal conference Gender, Work and Organization . University of Keele; Keele, UK. 2016-06-28 - 2016-07-02.

2015

 • Lagesen, Vivian Anette. (2015) Gender and Technology: From Exclusion to Inclusion?. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2015) Technologies of inclusion – how to avoid gender stereotypes?. Engendering Excellence . Research Council of Norway; Oslo. 2015-06-04 - 2015-06-05.
 • Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne. (2015) Creating energy citizenship in an oil economy. 4S, the annual meeting for the Society of the Social Studies of Science . The Society for the Social Studies of Science; Denver, Colorado. 2015-11-09 - 2015-11-13.
 • Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne. (2015) Energy citizenship in an oil economy. Japan Norway Energy Science Week . Reseach Council of Norway Innovation Norway; Tokyo. 2015-05-26 - 2015-05-29.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2015) Transdisciplinarity and the shaping of knowledge collectives. 4S, the annual meeting for the Society of the Social Studies of Science . The Society for the Social Studies of Science; Denver, Colorado. 2015-11-09 - 2015-11-13.

2014

 • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2014) Designing a ‘green’ building: expanding ambitions through social learning. Building Research & Information. vol. 42 (5).
 • Lagesen, Vivian Anette. (2014) Men and women software engineers - the meaning of gender. 4S conference . The Society for the Social Studies of Science; Buenos Aires. 2014-08-20 - 2014-08-23.
 • Lagesen, Vivian Anette; Liste Muñoz, Lucia; Ingeborgrud, Lina. (2014) BREV-workshop - Kunnskap, miljø og klimatilpasning i norske kommuner. BREV-workshop - Kunnskap, miljø og klimatilpasning i norske kommuner . Vivian A. Lagesen, Lucia Liste og Lina Ingeborgrud; NTNU, Trondheim. 2014-11-19 - 2014-11-19.

2013

 • Heidenreich, Sara; Karlstrøm, Henrik; Klimek, Alexandra; Lagesen, Vivian Anette; Næss, Robert; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut H.; Åm, Heidrun. (2013) Welcome to my front yard! Public attitudes towards and engagement with renewable energy. Annual meeting, Society for social studies of science ; San Diego. 2013-10-09 - 2013-10-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2013) Men and women in software engineering. Book workshop PROCEED . PROCEED project, University of Aalborg; Copenhagen. 2013-12-10 - 2013-12-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2013) Scientific and technological innovation: strategies of inclusion. CONACYT national meeting . CONACYT National Research Council of Mexico; Aguascalientes. 2013-11-26 - 2013-11-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2013) The Importance of Boundary Objects in Transcultural Interviewing (reprint). Researching gender.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2013) Workshop report: engineers and sustainability: achieving technological transitions, Trondheim, June 6–7 2013. Engineering Studies. vol. 5 (3).
 • Lagesen, Vivian Anette; Solli, Jøran. (2013) Clients reflecting on their use of consulting engineers and evaluating their roles and competences in providing sustainable services. Engineering and Sustainability . International Network for Engineering Studies (INES); Trondheim. 2013-06-06 - 2013-06-07.
 • Lagesen, Vivian Anette; Solli, Jøran. (2013) Environmental Expertise: The Role of Consulting Engineers in Making Environmental Knowledge Locally Relevant and Useful. Annual meeting for the society for social studies of science . Society for the Social studies of science; San Diego. 2013-10-09 - 2013-10-14.

2012

 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører. Censes seminar for forskere og brukerpartnere . CenSES; Trondheim. 2012-03-12 - 2012-03-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Energy efficiency improvements: Missing in action?. Brukersamling for CenSES . CenSES; Trondheim. 2012-09-06 - 2012-09-06.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Reassembling gender : Actor-network theory (ANT) and the making of the technology in gender. Social Studies of Science. vol. 42 (3).
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) The Importance of Boundary Objects in Transcultural Interviewing. Sage Publications. 2012. ISBN 9781446248744.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Transition actors and transition strategies with respect to energy use. Energy and Society . Institute of social science, University of Lisabon; Lisboa. 2012-03-22.

2011

 • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Lagesen, Vivian Anette. (2011) Doing environmental concerns in consulting engineering. Engineering Studies. vol. 3 (2).
 • Lagesen, Vivian Anette. (2011) Consulting engineers as transition actors?. Annual Meeting Society for the Social Studies of Science (4S) . Society for the Social Studies of Science; Cleveland. 2011-11-02 - 2011-11-05.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2011) Getting women into computer science. Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society.

2010

 • Førde, Kristin Engh; Lagesen, Vivian Anette. (2010) Nyttige nettverk. Kilden - informasjonssenter for kjønnsforskning [Internett]. 2010-09-15.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Becoming processes: voices and associations. 4S conference . Society for the Social Studies of Science; Tokyo. 2010-08-25 - 2010-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Doing environmental concern in consulting engineering. 16thAnnual International Sustainable Development Research Conference. . The Kadoorie Institute, The University of Hong Kong; Hong Kong. 2010-05-30 - 2010-06-01.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Reconstructing the coconstruction of gender and technology: exploring new theoretical avenues. Workshop Luleå . Luleå tekniske universitet; Luleå. 2010-06-18 - 2010-06-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Strategies to include women to computer science. Spanish conference on computer science (CEDI) . Directora del Observatorio de Igualdad de Género; Valencia. 2010-09-09 - 2010-09-09.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) The Importance of Boundary Objects in Transcultural Interviewing. The European Journal of Women's Studies. vol. 17 (2).
 • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus. (2010) Doing environmental concern in consulting engineering companies. 4S conference . The society for the social studies of science; Tokyo. 2010-08-25 - 2010-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Ryghaug, Marianne. (2010) Governance and governmentality: Consulting engineers brokering environmental policy. 16thAnnual International Sustainable Development Research Conference . The International Sustainable Development Research Society (; Hong Kong. 2010-05-30 - 2010-06-01.

2009

 • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne. (2009) Governance and goverrnmentality: Consulting engineers brokering environmental policy. Nordic Environmental Social Sciences Conference 2009 . UCL Environment Institute & Finnish Environment Institute; London. 2009-06-10 - 2009-06-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) Betydningen av positive sirkler. Strategier for å rekruttere kvinner til datafag. Tenke-tank møte . RENATE Nasjonalt senter for realfagsrekruttering; Teknisk Museum. 2009-10-01 - 2009-10-01.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) Strategies of inclusion - making positive circles. International Meeting on equal opportunities policies in the academia . Dolors Piera Centre of Equal opportunties; Lleida. 2009-11-20 - 2009-11-21.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) The making of positive circles. National Centre for Women in Information Technology (NCWIT) . Google and NCWIT; Google campus, Mountain View, California. 2009-05-12 - 2009-05-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) Women attracted to IT in Malaysia. http://www.women-omics.com/ [Internett]. 2009-01-16.
 • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Ryghaug, Marianne. (2009) Designs for a sustainable society? consulting engineers approaches to environmental challenges. Annual meeting 4S . The society for the social studies of science; Washington, D. C. 2009-10-28 - 2009-11-01.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2009) Re-Locating Software Engineering: From Technology to Communication?. Annual Meeting, 4S ; Washington D.C.. 2009-10-28 - 2009-10-31.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2009) Walking the line? The enactment of the social/technical binary in software engineering. Engineering Studies. vol. 1 (2).

2008

 • Sørensen, Knut H.; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2008) A cyberfeminist utopia? Perceptions of gender and computer science among Malaysian women computer science students and faculty. Science, Technology and Human Values. vol. 33 (1).
 • Lagesen, Vivian Anette. (2008) Profesjonell læring etter internett. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2008) The will to learn. Knowledge-intensive work in the ICT industry. Annual Meeting . The Society for the Social Studies of Science; Rotterdam. 2008-08-20 - 2008-08-24.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Strategies of inclusion: The importance of diversifying gender. Return to gender. OECD expert meeting ; 2008-06-02 - 2008-06-03.
 • Levold, Nora; Lagesen, Vivian Anette. (2008) IKT-bransjen er blitt mer familievennlig?. Norges forskningsråd [Internett]. 2008-03-07.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Kunnskapsintensive arbeidsplasser - vilje til læring. Norsk skole og utdanning - hva vet vi? . Norges Forskningsråd; 2008-04-08.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Kunnskapssamfunnets anatomi. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Should we forget gender?. 4S/EASST Conference ; Rotterdam. 2008-08-20 - 2008-08-23.

2007

 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Blant kunnskapsarbeidere og hjemmeværende mødre i Silicon Valley. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Colleagues or computers? Analyzing learning among IT professionals. Annual Meeting for the Society of Social Studies of Science . Society for Social Studies of Science; Montreal. 2007-10-11 - 2007-10-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Different women, different computer science? A study of women computer science students in Malaysia. Gjesteforelesning . History of Science Department, Stanford University; Palo Alto. 2007-02-26 - 2007-02-26.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Firkanter og rundinger: Feministiske inklusjonsstrategier til datafaget. Høyere seminarium . Genus, Teknik og Organisation; Luleå Tekniske Universitet. 2007-11-12 - 2007-11-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Gender-technology assemblages. Gender, medicine and science, forskerkurs . Genus, Teknik og Organisation; Luleå Tekniske Universitet. 2007-11-13 - 2007-11-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) The Co-production of Gender and Technology. Gender, medicine and science, forskerkurs . Genus, Teknik og Organisation; Luleå Tekniske Universitet. 2007-11-12 - 2007-11-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) The strength of numbers: Strategies to include women into computer science. Social Studies of Science. vol. 37.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2007) SOCIAL OR SYNTHETIC LEARNING? IT PROFESSIONALS’ SELF-MANAGEMENT OF KNOWLEDGE. Symposium on Gender, Learning and IT ; Helsingborg. 2007-08-23 - 2007-08-25.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Technologies of learning: Circulating objects of knowledge in software companies. University of Edingburgh, ISST ; 2007-02-12.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2007) Flytende profesjoner? Om organisering av kunnskap. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.

2006

 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Bill.mrk.:søker jente, rund i kantene. Under Dusken [Avis]. 2006-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Hva skal kona hete?. Nettopp. Senter for Journalistikk, Høgskolen i Bodø [Internett]. 2006-02-16.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Kritisk til kampanjen. Kvinner i forskning. Ressursbank for likestilling i akademia [Internett]. 2006-02-03.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2006) Yrkeskulturer i tre IKT-bedrifter i Malaysia. Programseminar KIM . Norges forskningsråd; Finse. 2006-05-31 - 2006-06-01.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Re-Locating Software Engineers: From Technologists to Communicators?. Locating engineers: Education, Knowledge, Desire . INES; Blacksburg, Virginia. 2006-09-09 - 2006-09-12.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Technologies of learning: Circulating objects of knowledge in software companies. EASST conference ; Lausanne. 2006-08-23 - 2006-08-26.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Autonomy and learning among software specialist in Norway and Malaysia. Annualt meeting for the Society for the Social Studies of Science (4S) . Society for the Social Studies of Science (4S); Vancouver. 2006-11-01 - 2006-11-04.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Ellingsæter, Anne Lise og Arnlaug Leira (red.): Politicing Parenthood in Scandinavia. Gender relations in the welfare state. Tidsskrift for kjønnsforskning. vol. 2 (4).
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) The woman problem in computer science. Encyclopedia of gender and information technology.

2005

 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Co-construction of women and computer science in a transnational perspective: an assesment of main methodological approaches and theoretical foundations. Prøveforelesning . NTNU; Trondheim. 2005-04-07 - 2005-04-07.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Deconstructing the co-construction of gender and technology. 4S 2005 . Society for Social Studies of Science; Los Angeles. 2005-10-20 - 2005-10-22.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Der data er pop blant jenter. Kilden [Internett]. 2005-09-05.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Derfor vil ikke jenter. IT-karriere, utdanningsbilag til Computerworld [Avis]. 2005-02-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Extreme make-over? The making of gender and computer science. 2005. Doktoravhandlinger ved NTNU (67).
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Jenter uten tasteskrekk. Kaleidoskopet [Internett]. 2005-11-16.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvalitet, Kvantitet og Kjønnsstereotypier. Strategier for å løse 'jenter og data' problemet. Forskerkonferanse, "Kjønn, matematikk og teknikk: Hva skjer når de bringes sammen?". . Matematikksenteret; Trondheim. 2005-11-20 - 2005-11-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvalitet, Kvantitet og Kjønnsstereotypier. Strategier for å løse 'jenter og data' problemet. Genusperspektiv inom Teknik og Naturvitenskap . Vetenskapsrådet; Stockholm. 2005-11-30 - 2005-11-30.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvalitet, Kvantitet og Kjønnstereotypier. Inklusjonsstrategier. Genusperspektiv inom teknik og naturvetenskap . Vetenskapsrådet, Genuskomiteen; Stockholm. 2005-11-30 - 2005-11-30.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvinnenerden kommer!. Forskning.no [Internett]. 2005-04-15.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Mislykket rekruttering av jenter til IKT-studier. Dagsavisen [Avis]. 2005-01-10.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Mission impossible? Rekruttering av kvinner til datastudier. Teknik og Genus symposium . Linköping Universitet, Lund Universitet,Høgskolen i Skövde.; Skövde. 2005-04-27 - 2005-04-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Rekruttering av kvinner til datafag. Kanal 24 [Radio]. 2005-04-15.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Women and Science: The Strenght of Numbers. Strategies to include women to computer science. International workshop on Women and Science . University of Udine, Italy; Udine, Italy. 2005-01-24 - 2005-01-24.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2005) Teknologipolitikk, likestilling og arbeidsvilkår i IKT-bransjen: Transnasjonale perspektiver. Seminar, NFR; Program for Kommunikasjon, informasjon og medier . Norges Forskningsråd; Jægtvolden Fjordhotell. 2005-05-25 - 2005-05-26.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Nestvold, Birgit; Sørensen, Knut Holtan. (2005) When hackers become parents. Coming of age in the ICT industry. Annual meeting, Society for social studies of science ; Pasadena, CA. 2005-10-20 - 2005-10-22.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Paradoxes of gender and ICT policy. A comparative study. Gender and ICT symposium, Manchester . University of Manchester; Manchester Conference Center. 2005-02-01 - 2005-02-01.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Paradoxes of gender and ICT policy. A transnational perspective. Women and Information Society Conference . Ministry of Foreign Affairs of Finland, WomenIT; Helsinki. 2005-11-28 - 2005-11-29.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) The Co-Production of Gender and ICT Policy in a Transnational Perspective. Annual meeting, Society for Social Studies of Science ; Pasadena. 2005-10-20 - 2005-10-22.
 • Lagesen, Vivian Anette; Nestvold, Birgit; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) When hackers become parents. Coming of age in the ICT industry. Workshop on gender and technology . Helsinki School of Economics; Helsinki. 2005-11-29 - 2005-11-29.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) CYBERFEMINISM REVISITED: IS ICT EITHER FEMININE OR MASCULINE?. 55th Annual meeting International Communication Association ; New York. 2005-05-27 - 2005-05-30.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) Cyberfeminism revisited: Is ICT either feminine or masculine?. 2005. STS arbeidsnotat/ working paper (1/2005).
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) Cyberfeminism revisited: Is ICT either feminine or masculine?. 2005. STS arbeidsnotat/ working paper (3/2005).
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Fra firkanter til rundinger? produksjon av feministisk teknologipolitikk i en kampanje for Ã¥ rekruttere jenter til datastudier. Kvinneforskning.

2004

 • Faulkner, Wendy; Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette. (2004) Strategies of inclusion: Gender and the information society. 2004.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) A cyberfeminist utopia?. Professional learning in a changing society . Institute for Educational Research, University of Oslo; University of Oslo. 2004-11-25 - 2004-11-27.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Computer science - careers or computing? Inclusion through 'secularisation' of ICT. Strategies of inclusion: Gender in the information society. Vol III: Surveys of women's user experience.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Getting more women into computer science and engineering. 2004.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Getting more women into computer science and engineering. 2004.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Getting more women into computer science and engineering. Women in computing professions: Will Internet make a difference? . Oxford Internett Institute; Oxford. 2004-06-17 - 2004-06-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) How to get more women into computer science. Symposium Gender and ICT: Strategies of Inclusion . [Mangler data]; Brüssel. 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) How to get more women into computer science?. Symposium on gender and ICT: Strategies of inclusion ; Brüssel. 2004-01-20 - 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Stabile og ustabile kjønnsobjekter. Tradisjon og fornyelse i teori, begrep og tilnærminger . Senter for Teknologi og Samfunn, NTNU; Trondheim. 2004-12-13 - 2004-12-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) The strength of numbers? Or must computer science be reformed to attract women?. 4S (Annual meeting of the Society for Social Studies of Science) . Society for Social Studies of Science; Paris. 2004-09-25 - 2004-09-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Why is computer science a gender authentic choice for women? Gender and technology in a cross-cultural perspective. Symposium Gender and ICT: Strategies of Inclusion . [Mangler data]; Brüssel. 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Why is computer science a gender inauthentic choice for women? Gender and technology in a cross-cultural perspective. Symposium on gender and ICT: Strategies of inclusion ; Brüssel. 2004-01-20 - 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette; Faulkner, Wendy; Sørensen, Knut Holtan. (2004) Gender talk. PUBLIC PROOFS Science, technology and democracy. 4S and EASST conference, Paris ; Paris. 2004-08-26 - 2004-08-28.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette. (2004) Kvantitet og kvalitet. Strategier for å løse "jenter og data"-problemet. Læring. Grunnbok i læring, teknologi og samfunn.

2003

 • Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Forget the hacker? A critical re-appraisal of Norwegian studies of gender and ICT. He, She and IT revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society, ed. Merete Lie.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Out of the boy's room? A critical analysis of the understanding of gender and ICT in Norway. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Advertising computer science to women (or was it the other way around?). He, She and IT - revisited, editor Merete Lie.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Advertising women to computer science (or was it the other way around?). Gender and ICT: Where are we at? . [Mangler data]; University of Amsterdam. 2003-01-17.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Computer science - Careers or Computing? Inclusion through "secularisation" of ICT. 2003. STS arbeidsnotat/ working paper.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) I hear voices... The ethos of gender and computer science in Norway and Malaysia. Gender, Science and Technology . [Mangler data]; Trondheim. 2003-05-24.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) I hear voices...The ethos of gender and computer science in Norway and Malaysia. Society for Social Studies of Science (4S) 27th annual Conference . [Mangler data]; Atlanta, USA. 2003-10-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Interviewing as trading in a cross-cultural perspective. Comparisons and contrasts. Tricky questions on how to work with analyses of qualitative materials from two or more countries. Presentations and discussions of papers from the network members, chair Carol Bacchi . [Mangler data]; Umeå, Sweden. 2003-12-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Making computers feminine? A study of women computer science students in Malaysia. Cultures of Technology, workshop organised by Department of Interdiciplinary studies, NTNU . [Mangler data]; Sverresborg Folkemuseum. 2003-09-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Panelinnlegg: om workshopen "Heterogenitet @ Teknovitenskap>Kyberfeminisme?". Kjønnsmakt i Norden, . [Mangler data]; Universitetet i Oslo. 2003-06-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Squares and circles. Getting women into computer science. Lie, M. and K. H. Sørensen (eds.): Strategies of Inclusion: Gender in the Information Society. Vol I: Experiences from public sector initiatives.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) The Women and Computing Initiative: Strategies for re-defining the gendered meaning of computer science. Gjesteforelesning . University of California, Los Angeles; University of California, Los Angeles, USA. 2003-10-14.