Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hepsø, Irene; Hepsø, Vidar. (2013) Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development. IGI Global. 2013. ISBN 9781466620025.
 • Hepsø, Vidar. (2009) Leading Research in Technoscience: Insider social science in socio-technological change. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 9783639167399.
 • Ciborra, Claudio; Braa, Kristin; Cordella, Antonio; Failla, Angelo; Hanseth, Ole; Hepsø, Vidar; Ljungberg, Jan; Monteiro, Eric; Simon, Kai. (2000) From Control to Drift. The Dynamics of Corporate Information Infrastructures. Oxford University Press. 2000. ISBN 0-19-829734-3.
 • Hepsø, Vidar. (1990) Individet, bedriften og fellesskapet : et sosialantropologisk eksempel på bedriftskultur fra Linjegods. Tapir Akademisk Forlag. 1990. ISBN 8274460081.
 • Hepsø, Vidar. (1990) Individet, bedriften og fellesskapet : et sosialantropologisk eksempel på bedriftskultur fra Linjegods. Tapir Akademisk Forlag. 1990. ISBN 8274460081.

Del av bok/rapport

 • Hepsø, Vidar. (2014) Coordinating the Repair and Modification of Offshore Production Systems: The Role of the Project Manager. The Laws of the Knowledge Workplace.Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments.
 • Hepsø, Vidar. (2014) Mediating Business Process Models with an Anthropological Voice: ‘Double-level Language’ in the Norwegian Oil Industry. Handbook of Anthropology in Business.
 • Mikalsen, Marius; Parmiggiani, Elena; Hepsø, Vidar. (2014) Sociomaterial capabilities in integrated oil and gas operations - Implications for design. Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS) 2014, Tel Aviv, Israel, June 9-11, 2014.
 • Filstad, Cathrine; Hepsø, Vidar; Skarholt, Kari. (2013) Connecting Worlds through Self-Synchronization and Boundary Spanning: Crossing Boundaries in Virtual Teams. Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development.
 • Henderson, John; Hepsø, Vidar; Øyvind, Mydland. (2013) What is a Capability Platform Approach to Integrated Operations?: An Introduction to Key Concepts. Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development.
 • Parmiggiani, Elena; Hepsø, Vidar. (2013) Pragmatic Information Management For Environmental Monitoring In Oil And Gas. European Conference on Information Systems (ECIS 2013) Proceedings.