Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk. Doktorgradsavhandling med tittel: "The roles of human rights education in Norway. A qualitative study of purposes and approaches in policy and in upper secondary schools”

Kompetanse og interesseområder

  • Samfunnsfag-og historiedidaktikk
  • Menneskerettigheter
  • Folkemord: aktører, betingelser og mekanismer 
  • Politisk teori, internasjonal politikk og humanitære intervensjoner
  • Politisk utvikling på Vest-Balkan/ Bosnia-Hercegovina

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Vesterdal, Knut. (2021) Menneskerettighetsundervisning som medborgerskap i skolen. Skolen i demokratiet. Demokratiet i skolen..
  • Vesterdal, Knut. (2016) Human Rights Education Through the Lens of Violation: Developing Critical, Active Citizenship or Constructing National Identity?. Crossing Borders. Combining Human Rights Education and History Education.
  • Vesterdal, Knut. (2011) "Fange nr. 424: Josef Grabowski." Historieformidling- fra teori til praksis. Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie.
  • Vesterdal, Knut. (2007) Conclusion: Building Liberal Democracy in Croatia. Democratic Transition in Croatia: Value-transformation, Education, and Media.

Rapport/avhandling

  • Vesterdal, Knut. (2016) The roles of human rights education in Norway. A qualitative study of purposes and approaches in policy and in upper secondary schools. 2016. ISBN 978-82-326-1620-6.