INTRO175 - Introduction to Norway

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 49/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 51/100 3 timer ORDBOK

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier AD-fakultetet (ABDIV)
Diverse studier IV-fakultetet (IVTDIV)
Diverse studier i realfag IME-fakultetet (IMEDIV/MN)
Diverse studier i realfag NT-fakultetet (NTDIV/MN)
Humanistiske fag (EMNE/HF)
Samfunnsvitenskapelige fag (EMNE/SV)
Økonomiske fag - emnestudier (EMNE/FØK)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAINTRO106 6.0 01.01.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 49/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 51/100 ORDBOK
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.