Bakgrunn og aktiviteter

Vegard Talmo har en mastergrad i historie fra 2010. Graden ble tatt ved NTNU i Trondheim.

Talmo har vært faglig ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, nå NTNU, siden 2011. Talmo underviser i fagene kommunikasjon og norsk og teknologi og samfunn ved Forkurs for ingeniørutdanningen.