Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er opptatt av...

Hvordan kan vi sikre at vi forstår hverandre på tvers av kulturelle og sosiale barrièrer? På tvers av språk, tro og profesjoner? Å forstå hverandre er en forutsetning for fredlig sameksistens, det er en forutsetning for å lykkes i å løse konflikter. Gjensidig forståelse er nødvendig for å møte utfordringer på alle fronter i livet. Jeg ønsker å utvikle mellomrommene mellom ulike kunnskapsregimer for på best mulig måte løse framtidens utfordringer.

Kommunikasjon er for meg ord - talte, skrevne, kroppsuttrykk, bilder, film og øvrige kunstuttrykk - alt som gir mening - alt som fungerer for gjensidig forståelse.

Jeg liker å eksperimentere med digitale media fra bilder, lyd, grafikk til video og aktivt bruke historiefortelling og lek som ramme rundt det pedagogiske.

Hva jeg gjør...

Emneansvarlig for "Menneske, helse og samfunn I" (SPL1092) og akademisk skriving for bachelorstudenter i sykepleie.

Konseptutvikling i utvikling av en case/spill-basert applikasjon "FRIVILLIG" for opplæring av helsepersonell i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A om bruk av tvang.

Lager filmer og promoteringsmateriale

Tidligere arbeidsplasser...

Helsedirektoratet, Universitetet i Oslo, Stiftelse for helsetjenesteforskning, Nordiska hälsovårdshögskolan, Høgskolen i Vestfold, Universitetssykehuset i Tromsø, Diakonhjemmet, Ullevål universitetssykehus, SIFO