SPL1092D - Menneske, helse og samfunn I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 72 timer

Faglig innhold

Kognitive prosesser

Kommunikasjon og samspill

Utviklings- og personlighetspsykologi

Helse og mestring

Velferdsstaten

Kulturelle fortolkningsrammer

Makt, avmakt

Sosiale roller og relasjoner

Læringsutbytte

Studenten:
- Har forståelse for faget psykologi og kjenner til de sentrale perspektivene i moderne psykologi
- Har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid
- Kjenner til menneskets psykologiske utvikling
- Kjenner til teorier om stress, kriser og mestring og knytter disse til konkrete situasjoner
- Kjenner til hovedfaktorene i personlighetspsykologien
- Forklarer sosiale rollers betydning i samhandling mellom mennesker og betydningen dette har for helse og livskvalitet
- Gjør rede for kultur som fortolkningsramme og kultursensitivt helsearbeid
- Påviser makt og avmakt som fenomen i både individ- og samfunnsperspektiv
- Beskriver velferdsstaten som kontekst for folkehelse og yrkesutøvelse.
Anvender samfunnsvitenskapelige begreper på en vitenskapelig måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Oppgaveløsning

Utfyllende informasjon:

Film og nettbaserte ressurser

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Kursmateriell

Film: "Så som i himmelen". Regi: Kay Pollak, 2004

Litteraturliste i Undervisningsplan studieenhet 1. Denne er klar innen emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL1092 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
05.02.2018

Innlevering
08.02.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.