Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

  • Faglig koordinator for studiesaksområdet
  • Webmedarbeider studieprogramsider
  • Studentveiledning
  • Studentvelferd
  • Eksamen

Bakgrunn

  • Konsulent ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
  • Master i visuell kultur, NTNU
  • Bachelor i humanistiske fag: kunsthistorie og medievitenskap, NTNU
  • Insituttillitsvalgt, Institutt for kunst- og medievitenskap,  NTNU