Turid Follestad

Førsteamanuensis i medisinsk statistikk MH fakultetsadministrasjon
72820828 98066880

Bakgrunn og aktiviteter

Statistiker ved Enhet for anvendt klinisk forskning, Det medisinske fakultet. 

Utdanning:

Dr.ing i Statistikk , Institutt for matematiske fag, NTNU (2003)

Siv.ing. i Industriell matematikk, NTNU (1992)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner