Bakgrunn og aktiviteter

(Se engelsk versjon for mer informasjon / see English version for more information)

Professor, inst. for Marin teknologi, NTNU - Marin hydrodynamikk, 2015 -

PhD fra inst. for Marin teknologi, NTNU (2009) - Marin hydrodynamikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner