course-details-portlet

MR8300 - Hydrodynamikk for marine konstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Kilde og dipolmetoder anvendt på hydrodynamiske problem for marine konstruksjoner. Effekt av bølger og strøm. Konvensjonelle skip og hurtiggående fartøy i stille vann og bølger.Sloshing. Ikkelineære hydrodynamiske belastninger på marine konstruksjoner.CFD metoder. Slamming. Whipping. Bølgedriftslaster i irregulær sjø. Sum-frekvenseffekter. Springing.

Læringsutbytte

Kunnskap om det matematiske og fysiske grunnlag for hydrodynamiske analyse av bølge-induserte bevegelser og belastninger på skip, tanker og havkonstruksjoner basert på lineær og ikke lineær potensial strøm teori. Kunnskap om relevante numeriske metoder med spesiell vekt på Boundary Element Methods.
Ferdigheter:Kunne utvikle beregningsverktøy for bølge-induserte bevegelser og belastninger på skip, tanker og havkonstruksjoner.
Generell kompetanse: Kunne utvikle teoretiske modeller for bølgeinduserte bevegelser og belastninger for nye marine konstruksjoner hvor potensial teori spiller en dominerende rolle.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske øvinger løst som gruppearbeid. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

O.M. Faltinsen: Lecture notes about sink-source methods and wave-induced loads.
O.M. Faltinsen: Sea Loas on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press, 1990.
O.M. Faltinsen: Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles, Cambridge University Press,2005.
O.M. Faltinsen and A. N. Timokha: Sloshing,Cambridge University Press,2009.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIN1575 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU