course-details-portlet

MR8306 - Hydrodynamikk for marine konstruksjoner 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Grenseskiktstrømning. Ustabilitet og transisjon til turbulens. Løftende flate teori. Avløst strømning rundt butte legemer. Medstrøm og jet strømning. Slank-skips teori.Manøvrering. Marin hydrodynamiske anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap om det teoretiske og fysiske grunnlag for viskøs strømning rundt skip og havkonstruksjoner basert på Navier-Stokes ligninger. Forståelse av når turbulent strømning har betydning og hvordan det kan modelleres. Grunnleggende forståelse om det teoretiske grunnlag for analyse av løftende flater som blir brukt i marin teknologi. Ferdigheter:Kunne utvikle beregningsverktøy for viskøs strømning og løftende flater som er relevant for marine konstruksjoner. Generell kompetanse: Kunne utvikle teoretiske modeller for nye typer skip og andre marine konstruksjoner hvor viskøse og/eller løfte effekter spiller en dominerende rolle.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske øvinger. Øvingene løses som gruppearbeid. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Kursmateriell

F.M. White: Viscous flow, McGraw-Hill.

J.N. Newman: Marine Hydrodynamics, MIT Press.

O.M. Faltinsen: Hydrodynamics og High-Speed Marine Vehicles, Cambridge Universiry Press. Lecture notes on CFD methods.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU