course-details-portlet

BT8121 - Tverrfaglig bioteknologi. Et Digitalt Liv Norge kurs

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/3
Muntlig eksamen 2/3 D

Faglig innhold

Se engelsk versjon.

Læringsutbytte

Se engelsk utbytte

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk versjon.

Mer om vurdering

Se engelsk versjon.

Forkunnskapskrav

Se engelsk versjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU