Bakgrunn og aktiviteter

Prosjekter

Grep om egen læring

2014- 2016

Leder for prosjektet "Grep om egen læring" fra januar 2014. Prosjektet har vært et samarbeid mellom AiTEL og ALT. I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan informasjon og bevisstgjøring av studenene omkring egen læring påvirker studentenes arbeidsvaner, holdninger og envne til refleksjon. Det har vært jobbet med mål, bevisstgjøring omkring selvregulert læring, implisitt tro om intelligens, gruppearbeid, motivasjon, refleksjon og trivsel i klassemiljø generellt.

iLike

2013

Responsteknologi med muligheten for å ha interakson med tekst. Jobbet med programmering og utvikling av ideen frem til desember 2013. Mer om prosjektet finner du her.

DoneIT 

2011-2013

Jobbet som programmerer og utvikler av konsept og ide for prosjektet. Jobbet også med teoretisk og pedagogisk basis for bruk av programmvaren for å fremme formativ vudering og en vurderingspraksis der umiddelbar tilbakemelding på vureringen er sentralt.  

Edumecca 

2009-2010

Jobbet som programmerer og utvikler av konsept for et student respons system SRS der vi bruker studentenes egne nettlesere for å hente respons fra klassen. Mer om prosjektet her. Responsteknologien er tilgjengelig her.

iQSim 

2008-2010
IQSim var et prosjekt som var ment å forenkle formidling av sveiseteori rettet mot utdanning av sveisere. Programmerte og utviklet konseptet for en online sveisesimulator for undervisning av sveising på digitale tavler. Simulatoren muliggjør beregninger av varme og hardhet i forskjellige sveiseformer der studenter og lærere kan prøve ut "hva hvis jeg gjør sånn" i en teoretisk kompleks problemstilling. Mer om prosjektet finner du her. Simulatoren kan du prøve her.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Stoica, George Adrian; Thorseth, Trond Morten. (2016) Making Sense of Texts Gathered With Classroom Response Technology. INTED2016 Proceedings 10th International Technology, Education and Development Conference, March 7th-9th, 2016 — Valencia, Spain.
 • Thorseth, Trond Morten; Dille, Karen Birgitte; Stoica, George Adrian; Kahrs, Magnus Strøm. (2016) Interventions On Learning, Stimulated By The Use Of Text-based Student Response System. EDULEARN16 Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Thorseth, Trond Morten; Arnesen, Ketil. (2015) Handheld Devices in the Classroom - Bridging the Gap Between Functionalistic and Communicative Approach to Foreign Language Learning. INTED2015 Proceedings.
 • Thorseth, Trond Morten; Mellingsæter, Magnus Strøm. (2015) Response Technology Used to Build Self-Regulated Learners. INTED2015 Proceedings.
 • Pein, Raoul Pascal; Stoica, Georg Adrian; Thorseth, Trond Morten; Hansen-Nygård, Gabrielle; Stav, John Birger. (2012) PeLe - A Software System to Assist Innovative Teaching and Assessment. ICERI 2012 Conference Proceedings.
 • Stoica, Georg Adrian; Thorseth, Trond Morten; Pein, Raoul Pascal; Hansen-Nygård, Gabrielle; Stav, John Birger. (2012) User Experience Design for the Interactive Classroom Technology. ICERI 2012 Conference Proceedings.
 • Hansen-Nygård, Gabrielle; Nielsen, Kjetil Liestøl; Thorseth, Trond Morten; Stav, John Birger. (2012) Developing and Evaluating Practical Methodological Guidelines for use of Student Response System in Teaching. Learning with Mobile Technologies, Handheld Devices, and Smart Phones.
 • Nielsen, Kjetil Liestøl; Stav, John Birger; Hansen-Nygård, Gabrielle; Thorseth, Trond Morten. (2012) Designing and Developing a Student Response System for Mobile Internet Devices. Learning with Mobile Technologies, Handheld Devices, and Smart Phones.
 • Pein, Raoul Pascal; Stav, John Birger; Thorseth, Trond Morten; Lu, Joan. (2012) A Robust and Scalable RESTful Web Service for Collecting Student Responses: Student Response System (SRS). Learning with Mobile Technologies, Handheld Devices, and Smart Phones.
 • Stav, John Birger; Thorseth, Trond Morten; Nygård-Hansen, Gabrielle. (2012) Designing and Developing Effective Peer Lerning Assessment Service. The Proceedings of the 11th European Conference on e-Learning.
 • Stav, John Birger; Thorseth, Trond Morten; Pein, Raoul Pascal; Stoica, Georg Adrian. (2012) Peer Learning Assessment Services for Modern Mobile Devices. EDULEARN12 Proceedings.
 • Thorseth, Trond Morten; Hansen-Nygård, Gabrielle; Pein, Raoul Pascal; Stav, John Birger; Arnesen, Ketil. (2012) DESIGNING AND DEVELOPING PEER LEARNING ASSESSMENT SERVICES FOR SMARTPHONES AND PAD. INTED2012 Proceedings 6th International Technology, Education and Development Conference.
 • Hansen-Nygård, Gabrielle; Nielsen, Kjetil Liestøl; Stav, John Birger; Thorseth, Trond Morten; Arnesen, Ketil. (2011) Experiences with Online Response Technologies in Education of Engineers. Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Supported Education.