Bakgrunn og aktiviteter

Teaching a variety of introductory physics and mathematics courses for students in Bachelor engineering programs.

Ten years of experience in teaching preparatory physics courses for engineering education and practical experience in implementing new and innovative teaching and learning activities.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Korpås, Guri Sivertsen; Kahrs, Magnus Strøm; Andersen, Trine Højberg. (2019) Peer learning and concept test, Formative assessment a learning opportunity. Varietas delectat… Complexity is the new normality Proceedings SEFI 2019. SEFI 47th Annual Conference. Budapest, 16-20 September, 2019.
  • Andersen, Trine Højberg; Korpås, Guri Sivertsen; Hansen, Gabrielle; Kahrs, Magnus Strøm. (2018) The interactive whiteboard supports joint focus in collaborative learning. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference.
  • Arnesen, Ketil; Andersen, Trine Højberg; Antonsen, Dag. (2014) Learning Physics In Digital Labs. INTED2014 Proceedings.
  • Walle, Lars Erik; Svenum, Ingeborg-Helene; Andersen, Trine; Gustafson, Johan; Lundgren, Edvin; Andersen, Jesper N.; Borg, Anne. (2010) Oxidation of Pd0.57Cu0.43(100). MAX-lab Activity Report 2009.
  • Andersen, Trine; Ramachandran, Amutha; Walle, Lars Erik; Borg, Anne. (2008) Adsorption of 1,1-dichloroethene on Pd(110). MAX-lab Activity Report 2007.
  • Andersen, Trine; Ramachandran, Amutha; Walle, Lars Erik; Borg, Anne. (2008) Reaction of methylamine on Pd(110). MAX-lab Activity Report 2007.
  • Ramachandran, Amutha; Andersen, Trine; Walle, Lars Erik; Borg, Anne. (2008) Methanol adsorption on Ag/Pd(110). MAX-lab Activity Report 2007.
  • Andersen, Trine Højberg; Svenum, Ingeborg-Helene; Frafjord, Øyvind; Borg, Anne; Gundersen, Maria; Sæthre, Leif J.; Børve, Knut J.. (2005) Adsorption of 1,1-dichloroethene on the Si(111)-7x7 surface. MAX-lab Activity Report 2004.