Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Arnesen, Kristin Krogh; Enge, Ole; Grimeland, Yvonne; Hansen, Torkel Haugan. (2017) How do prospective teachers imagine mathematical discussions on fraction comparison?. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).
  • Hansen, Torkel Haugan. (2005) Et øre mot taus kunnskap - implikasjoner for forskningsprosessen. Fasetter i voksnes læring.