Bakgrunn og aktiviteter

Professor i statsvitenskap siden 2015. PhD i statsvitenskap (2011) med avhandlingen Macro Factors and Public Opinion: An Investigation of Economic Left-Right Attitudes in Advanced Industrialized Democracies. Forskningsinteresser: politisk atferd, fredsstudier og kvantitativ metode.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner