Tore Haug-Warberg

Førsteamanuensis Institutt for kjemisk prosessteknologi
73594108
Sem Sælands vei 6, Kjemi IV * 228

Bakgrunn og aktiviteter

Siv.ing. (1982) Institutt for silikat- og høytemperaturkjemi, NTH. Dr.Ing. (1988) Institutt for fysikalsk kjemi, NTH.

Tore Haug-Warberg ble utdannet fra Instiutt for silikat- og høytemperaturkjemi ved NTH i 1982. Han forsvarte sin doktorgrad om termodynamiske likevektsberegninger  ved samme lærested i 1988, og har etterpå vært ansatt i norsk industri og som førsteamanuensis ved HiT og NTNU. Han har bred erfaring fra industriell forskning (IFE, Forsvarsbygg, Norsk Hydro og Yara International), hvor han først og fremst har arbeidet med teoretiske aspekter innenfor prosessmodellering (CADAS, Yasim), energirapportering (HERE) og heterogene kjemiske likevekter. Han er i dag førsteamanuensis i termodynamikk ved IKP, NTNU. Interesseområdet er generaliserte likevektsberegninger og algebraisk representasjon av termodynamiske modeller ved bruk av objekt-orientert programmering. For eksempel ved bruk av Ruby (realisert) eller Julia (fremtidsplaner).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haug-Warberg, Tore. (2006) Den termodynamiske arbeidsboken. 2006. ISBN 82-300-0205-3.
  • Haug-Warberg, Tore. (2004) TMT4140 Anvendt termodynamikk. Tapir Akademisk Forlag. 2004.