Tone Kristin Sørensen

Høgskolelærer/øvingslærer

Institutt for helsevitenskap Gjøvik
61135450
Helvin-bygget, Gjøvik

Bakgrunn og aktiviteter