Bakgrunn og aktiviteter

 

Mine arbeidsoppgaver:

  • Ekspedisjon
  • Kurs og konferanser
  • Interne arrangement og markeringer
  • Bestillerfunksjon
  • Administrative støttefunksjoner for prosjektet De Utrolige Årene

Bakgrunn:

·         Bachelor fra Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU -  2009

·         Mastergrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU - 2011