Bakgrunn og aktiviteter

 

Mine arbeidsoppgaver:

  • Administrative støttefunksjoner for prosjektet De Utrolige Årene
  • Kurs og konferanser
  • Interne arrangement og markeringer
  • Koordinator Tverrpraks

Bakgrunn:

  • Bachelor fra Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU -  2009
  • Mastergrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU - 2011