Vignett

Felleskonferansen 2024: Det handler også om kroppen! Helseutfordringer hos personer med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom. Hva vet vi? Hva gjør vi?

Felleskonferansen ble arrangert digitalt 25.januar 2024.

Du kan kjøpe tilgang til opptakene fra Felleskonferansen 2024 (fram til 5. mai)

Neste års konferansedato: torsdag 23. januar 2025.

intro

Påmeldte deltakere har fått tilgang til portalen med opptak og presentasjoner i 3 måneder (frem til 5.mai 2024)

Kursbevis ble sendt ut 2. februar 2024.
Om du har spørsmål, kan du kontakte: felleskonferansen@konferanser.ntnu.no

Målgruppe

Målgruppe

Hovedmålgruppa er ansatte i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, men konferansen kan være aktuell også for kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Tema

Tema

Tema for konferansen er somatikk og helseutfordringer hos personer med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom. Hva vet vi om helseutfordringer og somatikk, hva annerledes eller spesielt? Og hvordan kan vi følge opp?

Aktuelle tema er: Epidemiologi; hva vet vi om somatikk og helse? Eksekutive vansker og oppfølging av egen helse. Tilrettelegging av undersøkelser og Helseoppfølging. Konferansen vil ikke dekke alle aktuelle somatiske tilstander eller utfordringer, men tematiserer blant annet muskelsmerter, misfoni, søvn, spisevansker og kosthold.

Godkjenning av konferansen

Godkjenning av konferansen

Godkjenninger som foreligger pr. i dag:

  • Norsk Fysioterapeutforbund: Oppbygging av spesialkompetanse og ved fornyelse av relevant spesialistgodkjenning. Kurset er godkjent med 7 timer
  • Norsk psykologforening: Vedlikeholdskurs for spesialister med 7 timer.
  • Den norske legeforening:
    • Bup har godkjent konferansen med 7 timer som valgfritt kurs for v+e.utd.
    • Psykiatri har godkjent konferansen med 7 timer for spesialistenes etterutdanning.
  • Norsk Sykepleierforbund, NSF: godkjent av NSF som meritterende med totalt 7 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

For å få godkjente timer må du delta på konferansedagen.

Arrangører

Arrangører:

NTNU Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Autismeforeningen i Norge Norsk Tourette Forening ADHD Norge