Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver jeg blant annet har:

Praksisveiledning og gruppeveiledning.

Fasilitator og operatør på Enhet for helsefaglig simulering.

HHLR-instuktør.

Emneansvarlig for kirurgisk praksis 

Prosjekterfaring: 

Prosjektmedarbeidet i prosjektet Styrket veiledning i praksis (SVIP) Høst 2020/ vår2021

Prosjektmedarbeider i prosjektet "Å lære der og bli der"-Praksisstudier i kommunehelsetjenesten. Oppstart vår 2021

Prosjektleder: Hovedveiledermodellen og studentstyrt læring i praksis (Avsluttes høst 2019).

Deltager i Forskningsgruppen: Sykepleie- fag og profesjon 

Annet: 

Sitter i samarbeidsutvalget mellom NTNU og St.Olavs Hospital

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Antonsen, Therese; Karlsaune, Hanne; Wichstrøm, Tove. (2020) Kan bruk av responsverktøyet Padlet bidra til økt studentaktivitet i forelesningen hos de desentrale studentene og de som er tilstede i forelesningssalen?. Læring om læring. vol. 5 (1).