BMPA4025 - Økonomistyring

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Anvendelse og forståelse for sentrale økonomiske begrep.
Velferdsstaten, offentlig sektor og forvaltningsøkonomi.
Økonomistyring ut fra ulike perspektiv.
Resultatmåling og resultatstyring.
Kalkulasjon, regnskap og budsjettering.
Nytte-kostnadsanalyse.
Makroøkonomiske perspektiv.

Læringsutbytte

Anvende teorien på konkrete beslutningssituasjoner.
Vite hvordan sikre bedre ressursutnytting i offentlig sektor.
Være i stand å vurdere den økonomiske lønnsomheten ved et prosjekt.
Ha innsikt i budsjett- og styringssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning, gruppearbeid og innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Fagnotat

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: For å få gå opp til eksamen, må studenten ha fått godkjent et fagnotat (ca. 10 sider) skrevet individuelt eller i gruppe på to personer.

VURDERINGER: Prosjektoppgave. Paper som skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisning, og bør ha et omfang på 15–20 sider.

NY/UTSATT EKSAMEN: I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement. Utsatt eksamen kan ha en annen vurderingsordning enn ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master of Public Administration ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Kommer tilbake til det.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA4022 10.0 01.01.2018
MPA22 15.0 01.01.2018

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.