Bakgrunn og aktiviteter

Vegard Talmo har en mastergrad i historie fra 2010. Graden ble tatt ved NTNU i Trondheim.

Talmo har vært faglig ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, nå NTNU, siden 2011. Talmo underviser i fagene kommunikasjon og norsk og teknologi og samfunn ved Forkurs for ingeniørutdanningen.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Talmo, Vegard Mjøsund; Einum, Even. (2015) Applied Digital Game-Based Learning of Economics in Humanities. ICERI proceedings.

Bøker

  • Myklebust, Astrid; Talmo, Vegard Mjøsund. (2018) Teknologi og samfunn. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215030692.

Del av bok/rapport