TMR4217 - Hydrodynamikk for hurtiggående fartøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset omhandler alle hovedkategorier av hurtiggående fartøy, dvs halvplanende og planende skip, luftpute fartøy og hydrofoilbåter. Alle hydrodynamiske aspekter blir diskutert. Det vil si motstand, trim, "wash", propulsjon, sjøegenskaper, hydrodynamisk stabilitet og manøvrering. Kopling til automatisk kontroll og konstruksjonsteknikk blir påpekt.

Læringsutbytte

- Kunnskap om ulike typer hurtiggående fartøyer, deres typiske anvendelsesområder og deres hydrodynamiske egenskaper.
- Tilstrekkelig fysisk forståelse til å tolke teoretiske og eksperimentelle hydrodynamiske undersøkelser som brukes i prosjektering av hurtiggående fartøy.
- Kunne gjøre enkle analyser og beregninger av hydrodynamiske egenskaper til hurtiggående fartøyer.
- Kunne analysere praktiske problemstillinger knyttet til hydrodynamiske egenskaper til hurtiggående fartøyer, og anvende teoretiske og numeriske metoder for å løse problemstillingene.
- Beherske begrepsapparat og fagterminologi innen hurtiggående fartøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet vil undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Faltinsen, O.M., 2005, Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles, Cambridge University Press.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 23.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.