Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bretfeld, Sven. (2020) The Later Spread of Buddhism in Tibet. Fojiao de Chuanbo 佛教的传播.
  • Bretfeld, Sven. (2019) Theravada Buddhism. Oxford Research Encyclopedias - Religion.
  • Bretfeld, Sven; Zander, Helmut. (2016) Henry Steel Olcott: The Buddhist Catechism. Religious Dynamics under the Impact of Imperialism and Colonialism.
  • Bretfeld, Sven. (2015) Purifying the Pure: The Visuddhimagga, Forest-Dwellers and the Dynamics of Individual and Collective Prestige in Theravada Buddhism. Discourses of Purity in Transcultural Perspective (300-1600).