course-details-portlet

RVI1040 - Sør-Asias religioner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et studium av religioner i Sør-Asia, med hovedvekt på buddhismen. Emnet skal dermed gi studenten en grunnleggende innsikt i buddhismens lære og praksis, og rollen denne religionen har som en forbindene faktor for flere asiatiske kulturer (India, Tibet, Sri Lanka, Burma, Silkeveien etc) Både fortid og nåtid representeres. Hinduistiske religioner er et sekundært fokus. Emnet gir også en innføring i andre religioner som har gjørt seg gjeldende i regionen, som jainismen, islam, sikhismen og kristendommen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har bred, grunnleggende kunnskap om buddhismen og hinduismen i historie og nåtid
- har grunnleggende kunnskap om jainismen, sikhismen, islam og kristendom i India
- har grunnleggende kunnskap om de historiske, sosiale og kulturelle kontekstene til Sør-Asias religioner
- har grunnleggende kunnskap om religiøst mangfold og samspill i sørasiatisk historie

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan gjøre rede for og analysere (oversatte) kilder
- kan gjøre rede for og analysere relevant forskningslitteratur
- kan diskutere viktige problemstillinger angående Sør-Asias religioner

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger. For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent en obligatorisk aktivitet som består av 5 flervalgstester. Obligatorisk aktivitet kan kun godkjennes i undervisningstermin, men er gyldig både denne og den påfølgende terminen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen består av en hjemmeopppgave (6000 ord).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFRVI112 15.0
HFKRL212 15.0 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 10.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.02.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU