course-details-portlet

RVI1040 - Sør-Asias religioner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et studium av religioner i Sør-Asia, med hovedvekt på buddhismen. Emnet skal dermed gi studenten en grunnleggende innsikt i buddhismens lære og praksis, og rollen denne religionen har som en forbindene faktor for flere asiatiske kulturer (India, Tibet, Sri Lanka, Burma, Silkeveien etc) Både fortid og nåtid representeres. Hinduistiske religioner er et sekundært fokus. Emnet gir også en innføring i andre religioner som har gjørt seg gjeldende i regionen, som jainismen, islam, sikhismen og kristendommen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

  • har bred, grunnleggende kunnskap om buddhismen og hinduismen i historie og nåtid
  • har grunnleggende kunnskap om jainismen, sikhismen, islam og kristendom i India
  • har grunnleggende kunnskap om de historiske, sosiale og kulturelle kontekstene til Sør-Asias religioner
  • har grunnleggende kunnskap om religiøst mangfold og samspill i sørasiatisk historie

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan gjøre rede for og analysere (oversatte) kilder
  • kan gjøre rede for og analysere relevant forskningslitteratur
  • kan diskutere viktige problemstillinger angående Sør-Asias religioner

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger.

For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent obligatorisk aktivitet (se Blackboard for mer informasjon). Obligatorisk aktivitet kan kun godkjennes i undervisningstermin, men er gyldig både denne og den påfølgende terminen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen består av en hjemmeopppgave (4000 ord).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFRVI112 15.0
HFKRL212 15.0 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
20.09.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
12.02.2024

Innlevering
23.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU