Bakgrunn og aktiviteter

Sveinungs hjemmeside

Professor i VA-systemer ved Institutt for Vann og Miljøteknikk, født 1951.

Undervisning i fagene BM2, Urbane vannsystemer og VA-teknikk fordypning

Veilder studenter ved fordypningsprosjekt og masteroppgaver

Tidligere seniorforsker og forskningsleder ved SINTEF

Deltar ved utvikling av forskningsprosjekter, bla i EU regi. Tidligere leder for EU prosjektene CARE-W, CARE-S og EU nettverket CityNet, samt utvekslingsprogrammet (Marie Curie) Safe Water, temaleder for EU prosjektet TECHNEAU (sikker vannforsyning fra kilde til tappekran) og sentral i utviklingen av EU prosjektet PREPARED (hvordan møte virkningen av klimendringer med eksisterende VA infrastruktur) og i utvikling og gjennomføringav nytt EU prosjetet TRUST (bærekraftig utvikling av VA-ystemer) og BINGO (virkning og forebygging av klimaendringer på VA -systemer). Styremedlem i den europeiske vannplattformen 2006-2008, initiativtaker og leder (2008-2012) for den norske avdelingen av plattformen. Deltar i IWAs (Internasjonal vannverksorganisasjon) nettverk "Leading Edge Sustainable Asset Management" (LESAM)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sægrov, Sveinung. (2005) Computer Aided Rehabilitation of Water Networks. IWA Publishing. 2005. ISBN 1843390914.

Del av bok/rapport

  • Ugarelli, Rita Maria; Almeida, Maria Amelia; Behzadian, Kourosh; Liserra, Tonino; Smeets, Patrick; Kapelan, Zoran; Sægrov, Sveinung. (2014) Sustainability risk based assessment of the integrated urban water system: a case study of Oslo. Proceedings of the 11th International Conference on Hydroinformatics (HIC) 2014, New York, USA.
  • Nie, Linmei; Li, Pingju; Nilsen, Vegard; Hem, Lars John; Sægrov, Sveinung. (2012) Modelling Climate Change and Urbanization Impacts on Urban Stormwater and Adaptation Capacity. Urban Drainage Modelling : extended abstracts of the Ninth International Conference on Urban Drainage Modelling, Belgrade, 4-6 September 2012.

Rapport/avhandling

  • Gragne, Ashenafi Seifu; Sægrov, Sveinung. (2016) Beregning av nedbørsavrenning i Stangelandsåna, Sandnes. 2016. ISBN 978-82-7598-099-9.

Kompetanseord