TDT4225 - Store, distribuerte datamengder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til store og distribuerte datamengder. Introduksjon til distribuerte teknikker, P2P, tid og koordinering. Moderne, effektive filsystemer med støtte for konsistens. LSM-trær og SSDer. Aksessmetoder. Sortering av store datamengder. Utføringsstrategier for relasjonsalgebra. Eksempler på store, distribuerte datalagre/databaser fra kjente tjenesteleverandører.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Kunnskap om distribuerte og store datamengder
- Innsikt i metoder for organisering og søking i store datamengder for hurtig framhenting av informasjon
- Innsikt i moderne datalagre og aksessmetoder
- Innsikt i metoder for sortering av store datamengder
- Innsikt i utføringstrategier av relasjonsalgebra
- Innsikt i forskjellige eksisternde løsninger brukt til distribuert lagring

Ferdigheter:
- Evaluere eksisterende systemer og løsninger for lagring og forvaltning av data
- Være med på utvikling av nye systemer for lagring og forvaltning av data

Generell kompetanse:
- Distribuert systemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og selvstudium. Det er obligatoriske øvinger i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8050 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.12.2018 09:00 SL238 , SL120 , SL215 , SL110 hvit sone , SL110 turkis sone
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.