course-details-portlet

TDT4225 - Store, distribuerte datamengder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til store og distribuerte datamengder. Introduksjon til distribuerte teknikker. Hvordan lage dataintensive applikasjoner? Pålitelighet, skalerbarhet og vedlikeholdbarhet; hvordan vi kan designe og oppnå disse egenskapene. Datamodeller og spørrespråk. Indeksering- og datalagringsmetoder. Datarepresentasjon, replikering, partisjonering og transaksjoner. Feilmodeller, konsistens og konsensus.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- pålitelige, skalerbare og vedlikeholdebare distribuerte systemer
- moderne datamodeller og tilhørende spørrespråk
- moderne indekserings- og datalagringsmetoder
- formater for koding av data
- modeller for replikering
- modeller for partisjonering
- transaksjonsteori
- feilmodeller
- konsistens og konsensus

Ferdigheter:
- Evaluere eksisterende systemer og løsninger for distribuert lagring og forvaltning av data
- Hvordan kunne sette sammen verktøy for å bygge gitte egenskaper
- Være med på utvikling av nye systemer for distribuert lagring og forvaltning av data

Generell kompetanse:
- Distribuert systemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og selvstudium. Det er obligatoriske øvinger i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensspråket er engelsk.

 

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8050 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU