course-details-portlet

TDT4225 - Store, distribuerte datamengder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Øving 25/100
Øving 25/100
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til store og distribuerte datamengder. Introduksjon til distribuerte teknikker. Hvordan lage dataintensive applikasjoner? Pålitelighet, skalerbarhet og vedlikeholdbarhet; hvordan vi kan designe og oppnå disse egenskapene. Datamodeller og spørrespråk. Indeksering- og datalagringsmetoder. Datarepresentasjon, replikering, partisjonering og transaksjoner. Feilmodeller, konsistens og konsensus.

Læringsutbytte

Kunnskaper: - pålitelige, skalerbare og vedlikeholdebare distribuerte systemer - moderne datamodeller og tilhørende spørrespråk - moderne indekserings- og datalagringsmetoder - formater for koding av data - modeller for replikering - modeller for partisjonering - transaksjonsteori - feilmodeller - konsistens og konsensus Ferdigheter: Utvikle programmer med stordata som bruker standard databaseløsninger. - Evaluere eksisterende systemer og løsninger for distribuert lagring og forvaltning av data - Hvordan kunne sette sammen verktøy for å bygge gitte egenskaper - Være med på utvikling av nye systemer for distribuert lagring og forvaltning av data Generell kompetanse: - Distribuert systemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og selvstudium. Det er obligatoriske øvinger i emnet. Noen av øvingene er programmeringsøvinger med stordata og gjøres i små grupper

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Eksamensspråket er engelsk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8050 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 14.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 13
SL228 Sluppenvegen 14 2
SL430 Sluppenvegen 14 10
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
Høst ORD Øving 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU