course-details-portlet

SYA3010 - Etikk i klinisk sykepleie

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Etisk teori og etisk argumentasjon:
- Prinsippetikken
- Relasjonsetikken
- Profesjonsetikk


Etiske dilemmaer:
- Overbehandling og begrensning av livsforlengende behandling
- Legeassistert selvmord og Eutanasi
- Prioriteringer
- Hensyn til pårørendes
- Paternalisme versus pasientmedvirkning


Håndtering av etiske dilemmaer:
- Etisk analyse og beslutningsmodeller
- Klinisk etikkomiteer og kollegiale støttesystemer
- Lover og retningslinjer
- Skjønn
Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:
- Har inngående kunnskap og innsikt i ulike etiske teorier og argumentasjon
- Har inngående kunnskap om etiske dilemmaer i sykepleiepraksis
- Har inngående kunnskap om analyse og håndtering av etiske dilemmaer
- Har kunnskaper om interne og eksterne støttesystemer i etisk vanskelige situasjoner

Ferdigheter
Kandidaten:
- Identifiserer og analysere etiske dilemmaer i klinisk sykepleie
- Argumenterer etisk for egne synspunkter og handlingsvalg i etiske vanskelige situasjoner
- Samarbeider med pasienter, pårørende, kollegaer og andre yrkesutøvere for å forebygge og håndtere konkrete etiske dilemmaer

Generell kompetanse
Kandidaten:
- Er bevisst sitt faglige- og etiske ansvar i møte med vanskelige etiske situasjoner.
- Anvender ferdighet i etikk i samarbeid med pasient, pårørende, kollegaer og andre helseinstitusjoner.
- Er bevisst sykepleieprofesjonens makt posisjon i møte med pasient og pårørende
- Kan formidle etiske problemstillinger fra sin kliniske praksis


Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudium

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 obligatoriske seminar

Mer om vurdering

Hjemmeoppgave over en uke 2000 ord pluss/minus 10 %
For å få gå opp til eksamen må de obligatoriske arbeidskravene være bestått. Hjemmeoppgaven kan forbedres én gang.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad i sykepleie.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3010 7.5 01.09.2019
SYG3010 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Etikk
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU