Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Mitt doktorgradsprosjekt tar for seg innlæring av fransk som tredjespråk hos studenter med norsk som morsmål og engelsk som andrespråk. Målet for prosjektet er å undersøke hvilke faktorer som har betydning for hvorvidt og i hvilken grad henholdsvis første- og andrespråket påvirker tredjespråket i innlæringsfasen.

Jeg er tilknyttet forskergruppene AcqVA og FANT, og jeg er også medlem av språklaben Øy(e)Lab // EyeLands Lab. I tillegg underviser jeg i emner om engelsk språkvitenskap på campus og online.

 

Utdanning

Jeg er utdannet lektor i engelsk og fransk ved NTNU.

 

Undervisning

Siden høsten 2017 har jeg undervist i følgende emner:

  • ENG1201 Språkferdighet og grammatikk
  • ENG1101 Språkvitenskap
  • ENG1001 Global engelsk
  • ENG2123 Oversettelse
  • ENG6010 Språkferdighet
  • ENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelse
  • ENG6023 Global engelsk

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Strætkvern, Sunniva Briså; Dahl, Anne. (2017) Left Dislocation in L2 English: L1-effects at the syntax-discourse interface. 2017.

Andre

  • Sant, Charlotte; Strætkvern, Sunniva Briså; Kush, Dave Whitney. (2019) En konstruksjon vi ikke ennå forstår hva er: en korpusstudie av syntaktiske øybrudd i norsk. Møte om norsk språk (MONS18) . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
  • Strætkvern, Sunniva Briså. (2018) Left Dislocation in L2 English: L1-effects at the syntax-discourse interface. 3rd Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology . LingPhil; University of Oslo. 2018-02-15 - 2018-02-16.