Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Mitt doktorgradsprosjekt handler om flerspråklighet og tilegnelse av et språk nummer tre, og målet er å undersøke hvordan og i hvilken grad henholdsvis første- og andrespråket påvirker tredjespråket i innlæringsfasen. I prosjektet mitt undersøker jeg innlæring av fransk som tredjespråk hos personer med norsk som morsmål og engelsk som andrespråk.

Jeg er også tilknyttet forskergruppene AcqVA og FANT. I tillegg underviser jeg i emner om engelsk språkvitenskap på campus og online.

 

Faglige interesser

 • Språktilegnelse
 • Syntaks
 • Didaktikk

 

Utdanning

Jeg er utdannet lektor i engelsk og fransk ved NTNU.

 

Undervisning

Siden høsten 2017 har jeg undervist i følgende emner:

 • ENG1201 Språkferdighet og grammatikk
 • ENG1101 Språkvitenskap
 • ENG1001 Global engelsk
 • ENG2123 Oversettelse
 • ENG6010 Språkferdighet
 • ENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelse

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Strætkvern, Sunniva Briså; Dahl, Anne. (2017) Left Dislocation in L2 English: L1-effects at the syntax-discourse interface. 2017.

Andre

 • Sant, Charlotte; Strætkvern, Sunniva Briså; Kush, Dave Whitney. (2019) En konstruksjon vi ikke ennå forstår hva er: en korpusstudie av syntaktiske øybrudd i norsk. Møte om norsk språk (MONS18) . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Strætkvern, Sunniva Briså. (2018) Left Dislocation in L2 English: L1-effects at the syntax-discourse interface. 3rd Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology . LingPhil; University of Oslo. 2018-02-15 - 2018-02-16.