Bakgrunn og aktiviteter

Stine er utdannet samfunnsviter ved Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Barcelona og jobber som stipendiat ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU i Trondheim. Tema for p.hd.-prosjektet er arbeidsinkludering, med et spesielt fokus på arbeidsgiveres rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Stine underviser i følgende emner ved NTNU:

 • SARB3008 Kvantitative metoder (øvingslærer)
 • FUH3506 Arbeidsinkludering (gjesteforeleser)
 • BSA1003 Arbeid og inkludering (gjesteforeleser)
 • HSAR3003 Bacheloroppgave i sosialt arbeid (veileder)

Verv ved NTNU:

 • Representant for midlertidig ansatte i styret og forskingsutvalget til Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (2019/2020)

Utdanning:

 • 2014-2017: Master i statsvitenskap, Universitat Pompeu Fabra
 • 2013-2014: Master i sosiologi og demografi, Universitat Pompeu Fabra
 • Jan.-des. 2012: Sosiologi, UC Berkeley
 • 2008-2013: Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, NTNU

Arbeidserfaring:

 • 2017-d.d.: Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid, NTNU
 • Høst 2015: Studentpraktikant, den norske FN-delegasjonen i Genève, Utenriksdepartementet
 • Sommer 2011-2013: Opptaksmedarbeider, Studieavdelingen, NTNU