course-details-portlet

FUH3004 - Funksjonshemming som kunnskap og forskningsfelt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager A

Faglig innhold

Emnet er kjerneemne i masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn. Emnet diskuterer sentrale politiske utviklingstrekk og nyere reformer i et samfunnsperspektiv. Videre formidles nyere forskning om sosialpolitikk, reguleringspolitikk, diskriminering og hverdagsliv. Ulike dagsaktuelle problemstillinger om personer med funksjonsnedsettelsers likeverd i samfunnet står sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal ha tilegnet seg inngående kunnskap om aktuell problematikk fra forsknings- og kunnskapsfeltet om funksjonshemming. Det innebærer at studenten skal ha fordypet innsikt om:

 • historiske tenkemåter og utvikling på kunnskapsfeltet
 • velferds- og reguleringspolitikk som berører mennesker med funksjonsnedsettelse som målgruppe
 • samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • globale, europeiske og nordiske trender i kunnskapsfeltet
 • etiske og juridiske problemstillinger for mennesker med funksjonshemming, samt innen forskningsfeltet

Ferdigheter:

 • Studenten skal gjenkjenne og anvende ovennevnte kunnskapsmål analytisk

Generell kompetanse:

 • Studentene skal kritisk drøfte aktuelle problemstillinger på bakgrunn av aktuell forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er forelesning, studentaktive læringsformer og arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav
 • Arbeidskrav

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk aktivitet, må studenten gjennomføre obligatoriske aktiviteter på nytt for å ta eksamen.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i helse- og sosialfag, utdannings- eller samfunnsvitenskap. Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn. Emnet tilbys som valgemne i utdanningsplanen til studenter på masterprogrammet i sosialt arbeid. Studenter tatt opp på nærliggende masterprogram kan tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1500 sider (engelsk og norsk faglitteratur). Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU