Bakgrunn og aktiviteter

Sveinungs hjemmeside

Professor i VA-systemer ved Institutt for Vann og Miljøteknikk, født 1951.

Undervisning i fagene BM2, Urbane vannsystemer og VA-teknikk fordypning

Veilder studenter ved fordypningsprosjekt og masteroppgaver

Tidligere seniorforsker og forskningsleder ved SINTEF

Deltar ved utvikling av forskningsprosjekter, bla i EU regi. Tidligere leder for EU prosjektene CARE-W, CARE-S og EU nettverket CityNet, samt utvekslingsprogrammet (Marie Curie) Safe Water, temaleder for EU prosjektet TECHNEAU (sikker vannforsyning fra kilde til tappekran) og sentral i utviklingen av EU prosjektet PREPARED (hvordan møte virkningen av klimendringer med eksisterende VA infrastruktur) og i utvikling og gjennomføringav nytt EU prosjetet TRUST (bærekraftig utvikling av VA-ystemer) og BINGO (virkning og forebygging av klimaendringer på VA -systemer). Styremedlem i den europeiske vannplattformen 2006-2008, initiativtaker og leder (2008-2012) for den norske avdelingen av plattformen. Deltar i IWAs (Internasjonal vannverksorganisasjon) nettverk "Leading Edge Sustainable Asset Management" (LESAM)

Leder for der norske forskningsprogrammet RECOVER (gjenvinning av ressurser fra avløpsvann) 2015-2020.

Medlem av Norges forskningsråds referansegruppe for Horisont Europa

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kompetanseord