Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Biomekanikk

Bruddmekanikk

Utmatting

Metoder for ikkelineær analyse med elementmetoden

Plastisitetsteori

Undervisning

Grunnleggende mekanikk

Elementmetoden

Ikkelineær analyse med elementmetoden

Bruddmekanikk

Biomekanikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner