course-details-portlet

KT8315 - PhD Seminar i konstruksjonsteknikk og material

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

The syllabus is adapted to each student's PhD Project. Only for PhD students with supervisor from Department of Structural Engineering.

Læringsutbytte

Knowledge: In-Depth knowledge of a theoretical subject relevant to the student's PhD Project.
Skills: Ability to apply this knowledge as part of the student's PhD program. General competence: Ability to reflect over the subject in relation to the student's PhD work and in a broader social context.

Læringsformer og aktiviteter

Seminars, colloquia and self-study as agreed.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Exam registration requires that class registration is approved in the same semester. Compulsory activities from previous semester may be approved by the Department.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Master degree in structural engineering or equivalent, or admitted to NTNU's intergrated PhD programme.

Kursmateriell

To be announced at semester start

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Betongteknologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU