Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Matematikk/matematikkdidaktikk

 

Undervisning og veiledning

Underviser primært på GLU 1-7 og på master i matematikkdidaktikk. Er involvert i fakultetets samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner i Zambia. Er med på å utvikle kurs på masternivå som skal gis av NTNU for zambiske studenter i Zambia.

Jeg var veileder, sammen med Douwe Jan Douwes og Hermund Torkildsen, for en gruppe europeiske studenter på ESTMEE 2014 i Bielefeld.

Forskning

Er med i forskningsprosjektet Language Use and Development in the Mathematics Classroom (LaUDiM)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Carlsen, Toke Meier; Høynes, Siri-Malen. (2014) Bratteli diagrams Associated to Toeplitz flows and expansive Cantor minimal systems. 2014.