Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med De utrolige årene (DUÅ), som består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, SFO og skole. Innehar også funksjonen som faglig leder for programmene nasjonalt.