Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Jeg jobber med implementering av De utrolige årene (DUÅ), som består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, SFO og skole. Jeg er faglig leder for programmene nasjonalt og medlem av DUÅs lederteam.

Temagruppe

 • Nestleder for temagruppe kommunale tjenester og folkehelse

Bakgrunn

 • Cand. Psychol med spesialisering i klinisk arbeid med barn og unge.
 • Trainer i De utrolige årenes foreldreprogram.
 • Tidligere yrkeserfaring fra somatisk barneklinikk (Rikshospitalet Ullevål og St. Olavs hospital), PP- tjenesten og Hjelpetjenesten for barn og unge, og BUP.

Faglige interesser

 • Foreldreveiledning
 • Barnehage/skole og psykisk helse
 • Implementering
 • Folkehelse

Pågående prosjekter / tjenestestøtte

 • Nasjonal og internasjonal implementering av De Utrolige Årene

Undervisning

 • Emneansvarlig for videreutdanning i foreldreveiledning (UiT)

Verv

 • Leder for det europeiske nettverket for De utrolige årene (forskning og implementering)
 • Medlem av Incredible Years Advisory Board

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Gammelsæther, Siri. (2017) De Utrolige Årene, foreldreprogrammene. En evidensbasert programserie for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn. Den krevende foreldrerollen.
 • Mørch, Willy-Tore; Gammelsæther, Siri; Brunborg, Bjørn. (2017) De Utrolige Årene, foreldreprogrammene. Den krevende foreldrerollen.

Andre

 • Gammelsæther, Siri. (2017) Parent training for refugees and immigrants in Norway. European Incredible Years network . EIY network; København. 2017-11-22 - 2017-11-23.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. (2017) Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Dialogkonferanse . Evidence Based Psychology Hub Ltd; Manchester. 2017-04-04 - 2017-04-06.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. (2014) De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale. UNG 2014: Endring og undring. . Norsk forening for barn og unges psykiske helse; NBUP; Trondheim. 2014-06-04 - 2014-06-05.