Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Svensson, U. Peter; Martin Roman, Sara-Regina; Asheim, Andreas. (2016) Efficient edge source approach to the modeling of multi-edge noise barrier tops. Proceedings of the INTER-NOISE 2016. 45th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, August 21 - 24, 2016, Hamburg, Germany.
  • Martin Roman, Sara Regina; Svensson, U. Peter. (2014) Double diffraction models: a study for the case of non-convex bodies. Proceedings of the Forum Acusticum 2014, Krakow, 7-12 September, 2014,.